Peste 1 miliard de euro pentru dezvoltarea localităților

Recent, a fost deschisă submăsura 7.2 – „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, iar Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidul solicitantului pentru accesarea acestei submăsuri. De banii alocați vor beneficia administrațiile locale, care vor avea posibilitatea să acceseze fonduri europene nerambursabile de până la 4 milioane €, pentru proiectele colective de infrastructură.

Investițiile sprijinite prin submăsura 7.2 au ca scop crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată. De asemenea, prin această măsură se dorește crearea și modernizarea infrastructurii educaționale ante și preșcolară și a infrastructurii de învățământ secundar superior, cu profil resurse naturale și protecția mediului dar și a școlilor profesionale în domeniul agricol. Contribuția publică totală, pentru Domeniul de intervenție DI 6B „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, este de 1.103.236.678 euro, din care: 15% ‐ contribuția Guvernului României, iar 85% ‐ contribuția Uniunii Europene.

 

Mai mult de 550 milioane € pentru sesiunea 2015

Beneficiarii submăsurii 7.2 – „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” sunt comunele și asociațiile acestora, cât și ONG-urile pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (after-
school). Contribuția publică totală aferentă sesiunii 2015 este de 552 de mil. €. Din această sumă, circa 300 de milioane de euro vor fi alocate infrastructurii de apă/apă uzată, 194 de mil. € vor fi distribuite pentru infrastructura rutieră, iar 55 de milioane de euro vor fi alocate pentru infrastructura educațională. Beneficiarii trebuie să îndeplinească anumite condiții de eligibilitate publicate în Ghidul solicitantului care se găsește pe site-ul AFIR, la adresa www.afir.info. Depunerea proiectelor pentru această submăsură se va face doar on-line.

 

Se pot accesa până
la 4 milioane de euro

Valoarea sprijinului nerambursabil acordat pentru Submăsura 7.2 este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de profit și nu va depăși:

1.000.000 euro/ comună, pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);

22.500.000 euro/ comună, pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri;

 

3.500.000 euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/socială;

 

 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (ADI din care fac parte comune, proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin.

 

 

De asemenea, sprijinul nerambursabil pentru Submăsura 7.2 – „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” este de 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de profit, aplicate de ONG-uri care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (infrastructura de tip after-school) și nu va depăși 100.000 euro.