În decembrie 2014, operatorul regional Apă – Canal Ilfov S.A. a semnat contractul privind ”Asistenţa tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Ilfov, în perioada 2014 – 2020”. Contractul a fost semnat cu asocierea S.C. Ramboll South East Europe S.R.L – S.C. Ramboll România S.R.L – Ramboll Danmark A/S, prin lider de asociere S.C. Ramboll South East Europe S.R.L.

Valoarea contractului este de 33.274.074 de lei (fără TVA) şi se va derula pe o perioadă de 58 luni.

Concret, prin serviciile de asistenţă tehnică ce vor fi asigurate în cadrul acestui contract, Apă – Canal Ilfov va pregăti aplicaţia de finanţare şi documentațiile de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţ.

Proiectul este finanțat pe Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor – investiții în sectorul de apă şi apă uzată – pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii Europene şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe, program derulat la nivelul Ministerului Fondurilor Europene.

Continuarea proiectului demarat în 2010

Amintim că, noul program de investiţii pentru perioada 2014 – 2020 este destinat unei populaţii de 244.279 de locuitori (51.966 – zona urbană; 192.313 – zona rurală) din: Măgurele, Pantelimon, Chiajna, Dobroeşti, Jilava, Mogoşoaia, Vidra, Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domneşti, Ciorogârla, Afumaţi, Baloteşti, Brăneşti, Cernica, Ciolpani, Dragomireşti Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Periş, Petrăchioaia,Tunari. Investiţiile prioritare ce vor fi realizate în cadrul noului program de dezvoltare se referă la reabilitarea reţelelor de canalizare existente, pe o lungime de 9,2 km, extinderea reţelelor de canalizare, pe o lungime de 796,9 km, extinderea capacităţii staţiilor de epurare ape uzate cu 70.300 PE (pop.echivalentă), construirea a 7 noi staţii de epurare ape uzate cu o capacitate de 54.700 PE, construirea a 43 foraje noi, realizarea de noi aducţiuni şi interconectare sisteme pe o lungime de 71,69 km, realizarea facilităţilor de tratare a apei potabile (5 staţii clorinare noi, 1 staţie reabilitare, 3 staţii tratare amoniu, 1 staţie demanganizare), suplimentarea capacităţii rezervoarelor existente de înmagazinare apă potabilă cu 4.250 mc, precum și reabilitarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de 734.95 km.

Această nouă etapă de investiţii reprezintă, de fapt, continuarea firească a proiectului demarat în anul 2010, prin care Apă – Canal Ilfov S.A. a deschis drumul unor parteneriate durabile în plan regional, oferind locuitorilor ilfoveni accesul neîngrădit la un sistem modern de alimentare cu apă şi de canalizare, corespunzător indicatorilor de performanţă impuşi de normele comunitare în domeniu.