Apicultorii au bosibilitatea să obțină o finanțare de până la 15.000 de euro, în cadrul submăsurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Proiectele pot fi depuse la AFIR, în cadrul sesiunii continue ce s-a deschis pe 28 aprilie și se va încheia pe 31 octombrie.

 

Sprijinul nerambursabil se achită pe o perioadă de trei ani în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.

 

Condiții necesare:

● dimensiunea ex­ploa­tației – între 8.000 și 11.999 SO (valoarea producției standard). În acest sens, normele UE au stabilit că fiecare familie de albine valorează 52,26 SO. Astfel, sunt eligibili pentru a primi acest sprijin doar apicultorii care dețin între 153 și 229 de familii de albine;

● stupina trebuie să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică  de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea acestuia , în RUI – APIA și/ sau în RNE – ANSVSA, precum şi la Primărie în Registrul Agricol.

● apicultorii trebuie să fie persoane juridice române; să acţioneze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanţare; să aibă minim de 8 ani (clase).

Forme de organizare eligibile:

● persoană fizică autorizată; ● întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; ●  întreprindere familială; ● societate cu răspundere limitată cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50%+1) reprezentată prin asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii, asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și calitatea de administrator al societăţii.

Apicultorul trebuie să aibă stabilit domiciliul/sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data semnării Deciziei de Finanțare.

 

Nu pot accesa banii de la UE apicultorii care: ● Sunt acționari într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/ a accesat subăsura 6.3; ● Au debite față de AFIR sau prin programul SAPARD. Aceștia vor putea depune proiecte doar după stingerea acestor datorii; ● Au au obţinut sprijin nerambursabil prin intermediul măsurilor/submăsurilor  112 și/sau 411-112 din PNDR 2007-2013; 141 –  și/sau 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de Finanţare din PNDR 2007-2013;  6.1 și/sau 19.2 din PNDR 2014-2020; 19.2 din PNDR 2014-2020.