Achiziţii de utilaje şi echipamente agricole specializate

Prețurile de referință ale echipamentelor și utilajelor agricole pot fi accesate gratuit pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), începând cu data de 1 noiembrie. Ele reprezintă prețurile maxime care vor fi decontate drept cheltuieli eligibile, prin PNDR 2014-2020.

Prin această bază de date, AFIR facilitează accesul solicitanților de fonduri europene la informații specifice necesare achiziționării de echipamente, utilaje sau mașini, în același timp, simplificând procedura de achiziție. Astfel, elementele care se vor regăsi în această Bază de date vor putea fi achiziţionate de către beneficiarii PNDR 2020, în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziţie. Pentru înscrierea în această bază de date, AFIR pune la dispoziția tuturor producătorilor, importatorilor sau distribuitorilor de mașini, utilaje și echipamente specializate, de la nivel mondial, formularele tip ,,Solicitare de înscriere” și „Tabel cu oferta de prețuri”. Acestea se pot descărca gratuit de pe site-ul AFIR. După completare, formularele-tip vor fi transmise pe adresa de e-mail ­bazapreturi@apdrp.ro. Baza de date a prețurilor de referință este structurată în funcție de următoarele criterii: cod CPV, marcă, model, dotări standard și preț exprimat în euro, fără TVA. Identitatea furnizorului de date rămâne confidențială. 

Ce trebuie specificat la completarea formularelor

Formulare tip trebuie completate având în vedere următoarele:

 solicitarea de înscriere în baza de date, completată cu toate datele, semnată, datată și ștampilată de reprezentantul legal, care se transmite în format pdf.

 documentul care atestă calitatea de partener/ importator/ distribuitor autorizat al producătorului, care se transmite în format pdf.

 anexa cu oferta de prețuri valabile pentru România, respectiv Tabelul cu prețuri de referință, care se transmite în format editabil (excel sau word).

 declarație pe propria răspundere, privind înscrierea în Baza de Date cu prețuri de referință, care se transmite în format pdf.

Veridicitatea nivelurilor prețurilor transmise se va demonstra cu lista oficială de prețuri, valabilă pentru România, a producătorilor/ importatorilor/ distribuitorilor. În cazul importatorilor/ distribuitorilor, este recomandabil ca lista să fie asumată și de producător.

Potrivit datelor AFIR, fondurile nerambursabile plătite până în prezent pentru proiectele de investiţii şi plăţi directe au depăşit 6,51 miliarde de euro, iar rata de absorbţie a fost de aproape 73%.