Începând cu ianuarie 2016, rețeaua Bibliotecii Metropolitane București funcționează după un nou orar, ca răspuns la cerințele utilizatorilor.

Astfel, 18 filiale sunt deschise sâmbăta în intervalul orar 10.00 – 18.00 (cel puțin câte două în fiecare sector), iar una (filiala ”Nichita Stănescu”) este deschisă și duminica, de la 10.00 la 18.00. Alte 12 filiale sunt deschise între orele 12.00 – 20.00, de luni până miercuri, iar joi și vineri între 8.00 – 16.00.

 

Biblioteca Metropolitană București este o rețea de biblioteci publice a cărei misiune este de a facilita accesul gratuit și nediscriminatoriu la drepturile culturale fundamentale, servind ca un centru comunitar care susține activ informarea, cercetarea, educația și recreerea locuitorilor din București și județul Ilfov.