Caravana ”REGIO”a ajuns la Prefectura Ilfov (partea I)

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov (ADRBI) a organizat, pe 14 iulie, la sediul Prefecturii Ilfov, ”Caravana REGIO”, în cadrul căreia au fost analizate oportunitățile de dezvoltare regională existente pentru regiunea București-Ilfov.

Prezentările au fost structurate pe cele două perioade de finanțare ­REGIO – 2007-2013, res­pec­tiv 2013-2020, și, pentru că informațiile sunt numeroase, vi le vom prezenta în două numere consecutive ale Jurnalului de Ilfov.

În acest prim episod vom detalia ce a însemnat REGIO 2007-2013 pentru București-Ilfov, analiza fiind realizată de către Claudia Ionescu, șef Departament Promovare Regională și Investiții, ADRBI – în fața reprezentanților Prefecturii Ilfov – Cătălin Pantazi, subprefect și Cristian Lixandru, șef Birou Servicii publice deconcentrate, Rizia Tudorache, vicepreședintele Consiliul Județean Ilfov, av. Florin Irimia, președintele executiv al Asociației Experților în Achiziții Publice, Dan Nicula, director general ADRBI, Marius Ciprian Toth, directorul general adjunct al Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, reprezentanților Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) și re­pre­zentanțiilor primăriilor Oto­peni, Periș, Volun­tari, Buf­tea, Pantelimon, Copăceni, Corbeanca, Tunari, Ciorogârla, Mogo­șoaia și Măgurele – pre­zenți în sală.

 

Cinci axe prioritare

Potrivit datelor ADRBI, pentru Regiunea București-Ilfov, pe Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor, DMI (Domeniul Major de Intervenție) 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Centre urbane – s-au contractat 46 de proiecte (ex: Parcul Creangă din Sectorul 2, supravegherea video din Bragadiru sau infochioșcurile din Sectorul 3), dintre care 5 sunt încă în derulare, 6 au fost reziliate și 35 finalizate. Alocarea financiară a fost de 492,2 milioane de lei, iar până la 30 iunie a.c., valoarea plătită de AMPOR a fost de 330,23 milioane de lei.

Pentru DMI 1.2. – Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe, alocarea financiară pentru București-Ilfov a fost de 32,6 milioane de lei. Au fost contractate 15 proiecte, dintre care 10 sunt în acest moment, însă, în derulare.

Pentru Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, DMI 2.1. – Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene, străzi urbane, inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură, alocarea a fost de 347,2 milioane de lei, iar, până la finalul lunii iunie 2016, valoarea plătită prin AMPOR a fost de 233,16 milioane de lei. S-au contractat 19 proiecte, dintre care 10 au fost finalizate.

Alocarea financiară pen­tru Axa prioritară 3 – Îmbunătățirea infrastructurii sociale, DMI 3.1. – Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate a fost de 77,9 milioane de lei (valoarea plătită de AMPOR până la 30 iunie 2016 fiind de 55,6 milioane de lei). Au fost 3 proiecte contractate (și amintim aici, spre exemplu, Spitalul Județean Ilfov).

DMI 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale a avut o alocare financiară pentru București – Ilfov de 35,2 milioane de lei, iar valoarea plătită de AMPOR (până la 30 iunie 2016) a fost de 31,21 milioane de lei. Din cele 16 proiecte contractate pe acest domeniu de intervenție, 14 au fost finalizate, 1 reziliat, iar ultimul este în derulare.

Tot pe  Axa prioritară 3, DMI 3.3. – Îmbu­nă­­tă­țirea dotării cu echi­pamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență – alocarea financiară a fost de 35,2 milioane de lei, 2 proiecte contractate și finalizate (beneficiar ISU București – Ilfov ”Dealul Spirii”) și o valoare plătită de AMPOR de 44,1 milioane de lei.

DMI 3.4. – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă a însemnat o alocare financiară de 162,9 milioane de lei, 17 proiecte contractate – din care 11 au fost finalizate (spre exemplu – școala gimnazială din Dascălu).

Sprijinirea mediului de afaceri regional și local – Axa prioritară 4, DMI 4.1. – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor a primit pentru București – Ilfov – 67,5 milioane de lei. Au fost 8 proiecte contractare, dintre care 6 au fost finalizate (Centrul de faceri West Gate, Centrul de afaceri Siriului Residence sau Centrul de afaceri Integral Invest).

DMI 4.3. – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor a însumat o alocare bugetară de 143,3 milioane de lei, din care s‑au plătit pentru cele 72 de proiecte finalizate (ex: After Hours Shop, București; Centrul Medical Brâncuși, București sau Vitra Instruments, Otopeni, Ilfov) – 120,56 milioane de lei.

Pe Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului, DMI 5.1. – Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, alocarea bugetară a fost de 116,2 milioane de lei și a însemnat 6 proiecte contractate (ex: Casa Cesianu, Arcul de Triumf sau Vila Mina Minovici, toate din București) dintre care 4 au fost deja finalizate.

AMPOR a rambursat pentru acest domeniu, până la 30 iunie 2016 – 83,67 milioane de lei.

Pe DMI 5.2. – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice, alocarea financiară a fost de 96,3 milioane de lei (valoarea plătitiă a fost, până la 1 iulie 2016 – de 50,75 milioane de lei) și, din cele 5 proiecte contractate – 3 au fost finalizate, unul a fost reziliat și unul este în derulare. Amintim aici de Hotel Criss, București, sau de Complexul de agrement “Stejarii”, din Pădurea Băneasa).

 

Alocare financiară totală și impact asupra beneficiarilor

Per total REGIO 2007-2013 pentru Regiunea București-Ilfov a însemnat o alocare financiară de 1.606,2 milioane de lei (Axa prioritară 1 – Dezvoltarea de proiecte integrate – 524,7 milioane de lei, 2 – Dezvoltarea infrastructurii de transport – 347,2 milioane d elei, 3 – Dezvoltarea infrasctructurii sociale – 311,1 milioane de lei, 4 – Dezvoltarea infrasctructurii de afaceri – 210,8 milioane de lei și 5 – Dezvoltarea infrasctructurii de turism – 212,4 milioane de lei.

Valoarea autorizată la plată AMPOR, la 30 iunie 2016 – a fost de 1.183,04 lei (418,66 milioane de lei pe axa 1, 233,66 milioane de lei pe axa 2, 208,29 milioane de lei pe axa 3, 188,51 milioane de lei pe axa 4 și 134,42 milioane de lei pe axa 5).

 

Cifre de impact!

Alte elemente de menționat pentru REGIO 2007-2013 sunt date, spre exemplu, de următoarele cifre:

– 5.246 de elevi beneficiari ai instrastructurii preuniversitare, în 2015, față de 556 în 2013,

– reducerea timpului de intervenție a serviciilor de urgență la 7 minute în mediul urban, în 2015, față de 8 minute în urban, în 2013 și la 15 minute în rural, în 2015, față de 20 de minute pentru rural, în 2013,

– 1.228.872 de locuitori beneficiau, în 2015, de proiecte de dezvoltare urbană finalizate pe REGIO (față de 452.500, în 2013),

– 1.007 locuri de muncă noi sau menținute – la nivelul anului trecut, față de 260, în 2013,

 

– 10.355 de cetățeni beneficiari ai infrastructurii de servicii sociale reabilitate, în 2015, față de 556, în 2013.