Adrian Ghiță, primarul ”Bine pentru Domnești”, a dus la bun sfârșit, în perioada mandatului 2016-2020, proiecte importante, iar pentru faptul că domneștenii l-au ales să aibă grijă de localitatea lor și au avut încredere în el și l-au susținut, le mulțumește.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 517

”Nu a fost ușor, mai ales că bugetul comunei noastre este destul de mic și nu se compară cu cel al localităților din jur. Cu toate acestea, datorită echipei din Primăria Domnești, cu susținerea Consiliului Local Domnești și a Consiliului Județean Ilfov, majoritatea proiectelor propuse a fost realizată. Este un moment de bilanț și doresc să vă prezint aceste realizări, care au contribuit la dezvoltarea comunei noastre. În funcție de acestea, vă rog să apreciați dacă am meritat încrederea pe care mi-ați acordat-o în urmă cu patru ani, dacă am fost la nivelul așteptărilor dumneavoastră”, spune edilul.

Primarul a vorbit despre modernizarea sistemului rutier pe 35 de străzi din localitate: Alexandru Ioan Cuza, Brândușelor, Bubica, Bujorului, Căminului, Caragea Vodă, Ciocârliei, Ciutaci, Crenguței, Curtea Domnească, Drumul Târgului, Duculescu, Făgetului, Floare de Colț, Foișorului, Fortului, Frasinului, Frumoasa, Gării, George Coșbuc, Ghioceilor, Independenței, Intrarea Bubica, Intrarea Frumoasă, Intrarea Gării, Intrarea Morii, Mimozei, Morii, Narciselor, Occidentului, Primăverii, Radului, Transilvaniei, Argeșului, Valea Prahovei, dar și de realizarea rețelei de canalizare și ape pluviale pentru patru dintre aceste străzi: Alexandru Ioan Cuza, Ciutaci, Floare de Colț, Intrarea Morii, precum și despre extinderea rețelei de iluminat public pe 21 de străzi din Domnești: Apusului, Bucegi, Bujorului, Călugăreni, Căminului, Câmpul cu Flori, Crenguței, ­Curtea Domnească, Ficusului, Foișorului, Fortului, George Coșbuc, Narciselor, Pârâul Rece, Pinului, Romancierilor, Spicului, Teiului, Trandafirilor, Transilvaniei, Zori de Zi. În ceea ce privește branșamentele la rețeaua de apă potabilă și la rețeaua de canalizare menajeră, acestea au fost făcute pentru baza sportivă, Căminul cultural Țegheș, grădinițe, Școala ”Gheorghe Corneliu” sau Primărie.

S-a realizat forajul pentru alimentarea cu apă a instalațiilor tehnice, la Căminul cultural Țegheș.

S-a extins rețeaua de apă-canal pe Intrarea Ficusului și s-a reabilitat podul peste Râul Ciorogârla, DJ 602, Șos. Tudor Vladimirescu. De asemenea, s-a regularizat cursul de apă și s-a decolmatat râul Ciorogârla. S-a regularizat cursul de apă și s-a decolmatar râul Sabar. ”Lucrările de regularizare a albiilor presupun totalitatea măsurilor inginereşti îndreptate către modificarea sau consolidarea artificială a albiei râurilor, în vederea realizării unor albii stabile, a protejării diferitelor obiective, a diminuării proceselor de eroziune, a asigurării unor anumite condiţii de scurgere sau în vederea folosirii eficiente a apei pentru nevoile economiei locale”, ne-a explicat Adrian Ghiță.

S-a modernizat sistemul rutier și s-a realizat rețeaua de canalizare pluvială pe Str. Ciutaci (zona parcului). S-a amenajat terenul de minifotbal și ­s-au realizat totemuri de intrare/ieșire din localitate

S-a extins, de asemenea, rețeaua de joasă tensiune pe 16 străzi: Apusului, Bădiței, Căminului, Daciei, Dâmboviței, Gării, Garoafelor, Inclinată, Livezi, Olteniței, Pinului, Plopului, Stejarului, Teiului, Trandafirilor, Transilvaniei și s-a modernizat sistemului de iluminat public pentru 3 străzi: Alexandru Ioan Cuza, Tudor Vladimirescu și Independenței. S-au construit posturi de transformare electrice pe străzile: Duculescu, Fortului, Narciselor, Transilvaniei

Referindu-se la extinderea rețelei de gaze naturale, primarul a dat exemplul străzilor: Apusului, Bădiței, Călugăreni, Căminului, Câmpul cu Flori, Ciocârliei, Cetinei, Daciei, Dâmboviței, Drumul Târgului, Fagului, Fermei, Floare de Colț, Foișorului, Fortului, Frumoasă, Garoafelor, Înclinată, Intrarea Panselelor, Intrarea Potecuței, Mărțișor, Occidentului, Olte­niței, Pădurarului, Pădurii, Pietrăriei, Pinului, Romancierilor, Salciei, Șoimului, Spicului, Stelelor sau Zori de Zi.

Totul, pentru copiii comunei

Pentru copii s-au amenajat un loc de joacă și spațiu verde la nou construita Grădiniță cu Program Prelungit ”Tărâmul Prieteniei‘‘ (și s-a modernizat accesul pietonal pe Aleea Sărutului), dar și în satul Țegheș. Și, tot spații verzi s-au amenajat și pe Șos. Alexandru Ioan Cuza sau pe Str. Cartierul Nou, și s-a modernizat accesul pietonal pe Aleea Sărutului.

Apoi, vorbind despre Şcoala Gimnazială ­”Gheorghe Corneliu”, primarul a explicat că, la începutul lunii iunie, a fost semnat contractul de achiziție publică având ca obiect proiectarea și execuția lucrării ”Sală de sport școlară și intervenții de reparare + reconformare clădire existentă, vestiare, teren de sport”. Astfel, elevii comunității vor beneficia de toate avantajele unei săli de sport moderne, multifuncționale, cu o capacitate pentru aproximativ 160 de persoane, cu acces facil și grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități, depozit pentru materiale sportive și echipament, vestiare cu dușuri și grupuri sanitare pentru echipe și pentru oficiali, amenajate conform rigorilor și normelor legale ce privesc competițiile sportive. Sala de sport școlară este realizată în zona centrală a localității Domnești, imediat în spatele clădirii Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” și lângă clădirea existentă a vestiarelor. Soluția propusă este de realizare a unui corp independent de clădire, nou, pentru o sală multifuncțională și legarea/alipirea lui de corpul de clădire existent al vestiarelor bazei sportive, lăsate în paragină, deși au fost construite în ultimii 10 ani. Noul corp de clădire va avea un parter înalt pentru o sală multifuncțională, realizat parțial din structură de beton armat (fundațiile, placa parterului și stâlpii) și parțial din structură metalică cu închideri termo­izolante ale pereților și nivelatorii, precum și conformată din punct de vedere al securității la incendiu.

Și tot aici trebuie amin­tită construirea noului afterschool din comună, finanțarea investiției fiind asigurată prin asociere cu Consiliul Județean Ilfov. Părțile au convenit, așadar, să se asocieze pentru realizarea obiectivului de interes public ”Construire After School P+1E, împrejmuire și utilități”.

Nu în ultimul rând, prin grija Primăriei Domnești s-a realizat Biblioteca la Școala Gimnazială nr. 1 Domnești, fondul de carte depășind 10.000 de volume. Elevii au acum acolo un calculator și un videoproiector, pot împrumuta cărți sau pot studia în sala de lectură. În fiecare an, biblioteca școlară primește cărți noi, în mai multe exemplare, iar o parte dintre acestea sunt oferite elevilor premianți la concursurile sau olimpiadele școlare sau care au rezultate foarte bune la învățătură.

Transport

S-au amenajat stații de autobuz pe Șos. Tudor Vladimirescu și pe Șos. Curtea Domnească – Șos. Caragea Vodă. Și, s-a realizat bucla de întoarcere în stația de autobuz, din satul Țegheș. S-a organizat transportul în comun STB.

Un dispensar, în comuna Domnești

Domneștenii au un dispensar nou, pe Șos. Alexandru Ioan Cuza, nr. 83, construit pe un teren aflat în proprietatea comunei, unde se afla vechiul dispensar medical, care nu mai reușea să acopere nevoile comunității. Pentru construirea dispensarului nou, finanțarea a fost asigurată atât de la bugetul local al comunei, cât și de la bugetul de stat, prin MDRAP, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Suprafața construită a noului centru medical este de peste 300 mp, are două recepții, 4 cabinete medicale, 2 săli de tratamente, farmacie (prevăzută cu depozit), grup sanitar femei (cu 4 lavoare și 3 closete), grup sanitar bărbați (cu 4 lavoare, 2 closete și 1 pisoar), grup sanitar persoane cu dizabilități (1 lavoar și 1 wc), vestiare pentru medici bărbați (zonă de schimbat, lavoar, closet, duș), vestiare pentru medici femei (zonă de schimbat, lavoar, 2 closete, duș), oficiu medici, cameră curățenie, cameră sterilizare, cameră deșeuri (cu acces din exterior) și cameră CT. Cabinetele de consultații și tratamente au fost dotate cu birouri pentru medic/asistentă, scaune pentru pacienți, paturi speciale pentru pacienți, mese pentru echipamentele medicale, depozite de tip rafturi și dulapuri, frigidere, spații pentru colectarea temporară a deșeurilor și zone special amenajate cu lavoare. Oficiul pentru medici este amenajat cu dulapuri de bază cu blat termorezistent, cu spălător, dulapuri suspendate, frigider și masă cu scaune pentru patru persoane. Camerele de igienizare și curățenie au lavoare și dulapuri pentru depozitarea materialelor pentru mentenanță. A fost amenajată, de asemenea, o parcare, iar în curtea dispensarului s-au ­construit alei pietonale și spații ­verzi (suprafață 779 mp). Au fost plantați arbuști ornamentali. În fața dispensarului nou, clădirea în care funcționează alte două cabinete medicale va fi transformată în stație de primiri urgențe, dotată cu ambulanță, foarte utilă și necesară locuitorilor comunei.

Ar mai fi de menționat un lucru foarte important: domneștenii, dar și locuitorii comunelor învecinate, pot beneficia acum de servicii de imagistică medicală, spațiul destinat investigațiilor CT fiind scos la licitație pentru închiriat cu această destinație.

Continuare în pg. 10-11

Centru operativ performant, în Domneşti

S-a extins sistemul de monitorizare video, iar pentru Primăria Domnești s-a achiziționat un server și a fost operaționalizat sistemul de alarmare pentru situații de urgență. De asemenea, este în curs de realizare Centrul operativ pentru situații de urgență, după ce, o analiză a situației existente la nivelul comunei a identificat faptul că această zonă, precum și zonele învecinate, nu dispun de un spațiu care să poată asigura condiții optime necesare intervențiilor în situații de urgentă.

Prin urmare, pe terenul în suprafață de 1.210 mp amplasat pe Intr. Ficusului, Primăria Domnești are în derulare, de la încheierea contractului de execuție în anul 2019 obiectivul de investiții ”Centru Operativ pentru situații de Urgență, regim de înălțime P+1E, în suprafață construită desfășurată de 545,15 mp”.
”Prin construirea acestui centru vor fi asigurate spațiile necesare pentru preluarea activităților specifice unor intervenții, iar acesta va contribui în mod substanțial la îmbunătățirea condițiilor de intervenție de urgență, la eficientizarea și scurtarea
timpului de intervenție, precum și îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru personal”, ne-a declarat primarul comunei, Adrian Ghiță. Centrul operativ va fi dotat corespunzător din punct de vedere tehnic, în conformitate cu legislația care reglementează construirea unor astfel de centre. La parter avem sală de mese, hol și casa scării, spălătorie, centrală telefonică, spațiu tehnic, depozit, garaj, cameră decontaminare, depozit SMURD, vestiar, 2 holuri, duș femei, grup sanitar femei, grup sanitar bărbați, dușuri, iar la etaj se află două dormitoare, o cameră multifuncțională, două grupuri sanitare, un alt dormitor SMURD,
hol și spații de depozitare.

”Obiectivele legate de funcțiunea de «Centru Operativ pentru Situații de Urgență» sunt o necesitate absolută pentru siguranța cetățenilor! Prin construirea acestui centru P+1, vor fi asigurate condițiile optime necesare pentru intervențiile de
urgență. Accesele carosabile şi pietonale se realizează din Intr. Ficusului, iar parcarea autovehiculelor se va face în interiorul incintei, într-un spaţiu amenajat interior și exterior”, a mai explicat primarul.
Primul Centru Operativ pentru Situații de Urgență din Domnești reprezintă un beneficiu pentru localitate, dar și pentru zona învecinată, și, din momentul în care va fi dat în funcțiune, echipajele de urgență vor putea interveni mult mai rapid și mai ușor în situațiile critice. În Centrul ISU, construit pe un teren pus la dispoziție de Primărie, vor fi permanent pregătite de intervenție două mașini de pompieri și o Salvare cu paramedici SMURD. Serviciile de intervenție vor funcționa 24 de ore din 24, fiind vorba despre o zonă extrem de solicitantă.
”Accesul către Domnești este foarte complicat și este evident că era nevoie de un astfel de centru operațional. Acesta va fi realizat conform standardelor impuse de acest tip de servicii. Comuna Domnești fiind o aglomerare foarte mare și cu
circulație intensă, este dificil de intervenit și atunci prevenția este mult mai importantă!”, a subliniat Adrian Ghiță.
În continuare, s-a punctat realizarea sistemului automat de stingere a incendiilor pentru arhiva Primăriei, dar și construirea noii clădiri de birouri, cu spații destinate închirierii, pentru activități care să vină în sprjinul comunității (servicii
poștale, servicii pentru utilități etc.)

Planuri de viitor

Proiecte realizabile, care transformă și mai mult în bine Domneștiul

”Mai avem mult de lucru. Comuna noastră trebuie să îşi continue drumul pe care a pornit pentru a deveni o localitate prosperă. Trebuie să continuăm investițiile în educație, sănătate, infrastructură”, apreciază Adrian Ghiță.

Pentru susținerea celor de mai sus, edilul propune o serie de proiecte realizabile: stație UPU în localitate; centru pentru persoane vârstnice; înființarea Poliţiei Locale Domnești; organizarea unei piețe în comună; realizarea unei infrastructuri școlare cu nivel primar și nivel gimazial în comună (24 de clase), în paralel cu desființarea grădiniței existente și construirea unei noi grădinițe P+2, cu program normal și program prelungit, în satul Țegheș și realizarea unui cabinet medical; reabilitarea, consolidarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ din comună; sală de sport școlară și intervenții de reparare și reconformare la clădirea existentă, vestiare la baza sportivă de la Școala Gimnazială ”Gheorghe Corneliu”; o creșă nouă; construirea unei ”case de cununii” și a unei arhive și amenajarea incintei Primăriei; consolidarea și modernizarea clădirii, a tribunalului; construirea unui centru multifuncțional de agrement; construirea unui teren multifuncțional de sport în satul Țegheș; consolidarea și amenajarea lăcaşelor de cult din comună; reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Căminului Cultural din satul Domnești; restaurarea și conservarea clădirilor de patrimoniu și zidurilor arheologice, având ca destinație finală un ”Muzeu de istorie și tradiții”; realizarea unui Centru Cultural în Domnești; montarea unui bancomat în satul Țegheș; reorganizarea, în continuare, a transportului în comun: spre exemplu, înființarea liniei STB expres inter-județeană Ciorogârla – Domnești – Clinceni – Bragadiru – Măgurele – Jilava și înființarea unei noi linii STB, pentru preluarea călătorilor din zonele nou locuite; reabilitarea, împreună cu Consiliul Județean Ilfov, a drumurilor județene DJ 401A și DJ 602; realizarea străpungerii – acces în Autostrada A1 (către zona comercială Hornbach) și Centura București; proiecte integrate de reabilitare a drumurilor comunale şi amenajare peisagistică; extinderea sistemului de monitorizare video a drumurilor comunale; completarea cu indicatoare cu denumirile străzilor, montarea la intrarea/ieşirea din localitate de semne de circulaţie și a limitatoarelor de viteză; cadastru general pentru satul Domnești; reactualizarea PUG şi a Regulamentului de urbanism detaliat; extinderea rețelei electrice de joasă tensiune, de iluminat public pe led și a celei de gaze naturale, în simetrie cu expansiunea zonelor de locuit și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și realizarea de noi stații de pompare a apei, în acord, de asemenea, cu expansiunea populațională a comunei.

Proiecte ale Consiliului Județean Ilfov/altor instituții cu impact asupra dezvoltării comunei Domnești, în perioada 2020-2028:

@ Amenjarea unei stații CFR moderne;

@ Realizarea străpungerii B-dul-ui Preciziei/Timișoara prin Domnești către A0, drum expres sau drum județean;

@ Autostrada de Centură,

@ Pasajul Domnești;

@ Zona industrială/economică Țegheș – conexiune calea ferată cu A0 și noul drum expres (sau drum județean).