Biserica Ortodoxă Română a sărbătorit duminică, pe 30 aprilie, Ziua Femeii Creștine. Sărbătoarea este dată de marele praznic închinat Femeilor Mironosițe, rânduit de Sfântul Sinod să se săvârșească anual, în cea de-a treia duminică după Învierea Domnului. Din punct de vedere religios, aceasta este adevărata zi a femeilor. Este ziua în care sunt cinstite femeile care au venit la Mormântul Mântuitorului Iisus Hristos, cu miruri.

Sfintele Femei Mironosițe sunt considerate modele de credință pentru toate femeile creștine de astăzi. Sfântul Evanghelist Marcu scrie că la Mormântul Sfânt au fost: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob și Salomeea. De asemenea, din Evanghelia după Luca aflăm că la Mormântul Mântuitorului au fost Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacob ”și celelalte împreună cu ele”. Toți evangheliștii o pomenesc pe Maria Magdalena, pentru că ea s-a învrednicit să fie prima care L-a văzut pe Iisus Hristos și s-a închinat Celui Înviat din morți.
Bucurați-vă! Așa întâmpină Biserica, femeia
Calendarul creștin ortodox ne prezintă șapte mironosițe. Acestea sunt: Maria Magdalena, Salomeea, Ioana, Maria și Marta, surorile lui Lazăr, Maria lui Cleopa și Suzana, pe lângă ele fiind și alte femei care, cu evlavie și cu credință, îi slujeau Mântuitorului și îl urmau. Datorită credinței puternice și a dragostei lor curate, au devenit icoanele sufletului care îl caută pe Dumnezeu. Așa se explică faptul că marea sărbătoare creștină a femeilor este sărbătoarea inimii smerite și iubitoare. Lăsați să curgă din inimile voastre dragostea pentru Hristos! Așadar, Femeile Mironosițe sunt cele care au urmat, au slujit lui Hristos atât înainte cât și după moartea Sa și au vestit pentru prima dată că El a Înviat din morți. Potrivit Sfintei Scripturi, ele au plecat de la Mormânt ”cu frică și cu bucurie mare ca să vestească ucenicilor Lui“ (Matei 28, 18). ”Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: Bucurați-vă!“ (Matei 28, 9). Cu aceste cuvinte întâmpină Biserica femeia.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BOR: ”Sfintele Femei Mironosițe, modele pentru femeile creștine”
Ca un semn al recunoștinței și al aprecierii față de rolul important pe care îl îndeplinesc femeile în familie, în biserică și în societate, cu acest prilej, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) le-a mulțumi și le-a felicitat pe femeile creștine. Totodată, Întâistătătorul BOR le-a adresat femeilor și un mesaj special. ” În cea de-a treia Duminică după Praznicul Învierii Domnului, Biserica Ortodoxă le cinstește pe Sfintele Femei Mironosițe, primele persoane care au primit de la îngeri vestea că Hristos Cel răstignit a înviat din morți. Femeile purtătoare de mir sau de aromate au devenit mărturisitoare curajoase ale Învierii Domnului, fiind numite în cântările Bisericii noastre „ucenițele Domnului” (Troparul Învierii, glasul al 4-lea). Icoana acestei Duminici ne prezintă pe Maica Domnului, care este înconjurată de femeile mironosițe, și anume: Maria Magdalena, Maria lui Cleopa, Ioana, Salomeea, Suzana, Marta și Maria, surorile dreptului Lazăr. Acestea sunt rugătoare pentru toate femeile creștine, care mărturisesc credința în Iisus Hristos, Cel care „ieri şi azi şi în veci, este acelaşi”. Astfel, Maica Domnului, sfintele mironosițe, mucenițe, cuvioase, împărătese și toate celelalte femei sfinte, înscrise în calendarul Bisericii, reprezintă adevărate modele pentru femeile credincioase care se străduiesc, în familii sau în mănăstiri, în școli, spitale sau în alte instituții, să-și împlinească vocația sau misiunea lor de a fi adevărate lumini, aprinse din lumina lui Hristos Cel înviat. De aceea, în anul 2020, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat a treia Duminică după Paști ca fiind Duminica Femeilor creștine, pentru a evidenția rolul și importanța femeilor creștine în viața și în misiunea Bisericii și a societății românești. Prin urmare, le mulțumim mamelor și bunicilor, educatoarelor, învățătoarelor, profesoarelor de Religie și tuturor cadrelor didactice pensionare, care ne-au predat educația religioasă prin însăși viața lor, raportată la mărturisirea lui Hristos și ajutorarea aproapelui, atât acasă, cât și în grădiniţe, şcoli, licee şi universităţi”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh.