Răsună glas de bucurie  peste cei ce poartă credința în inimă. O altă mare sărbătoare creștină umple sufletele credincioșilor cu iubire și bucurie astăzi, pe 25 martie. Este Buna Vestire a Născătoarei de Dumnezeu, cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului, zi în care începe și mântuirea noastră, a creștinilor de pretutindeni.

 

Praznicul împărătesc amintește de momentul în care Arhanghelul Gavriil i-a adus vestea cea mare Fecioarei Maria, vestea că va lua în pântece și va da naștere Fiului lui Dumnezeu, Cel ce a ridicat păcatele lumii. După tradiția bisericească, la ceas de mare sărbătoare creștină, în toate lăcașele de cult ortodoxe din țară, clericii își vor întâmpina credincioșii cu rugăciuni speciale și slujbe de o înaltă frumusețe duhovnicească. Ca să înțelegem mai bine de ce Biserica acordă o importanță deosebită acestei sărbători, aducându-i Fecioarei slavă, închinăciune și preamărire aparte, trebuie înainte de toate să vorbim despre viața Ei și abia apoi despre Buna Vestire.

Maria, Cea aleasă de Dumnezeu

Maria a fost fiica lui Ioachim și a Anei, doi bătrâni credincioși din Nazaret, descendenți din David, care toată viața lor s-au rugat lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și le-a răsplătit credința, dăruindu-le spre bătrânețe, o fiică ce a primit numele “Miriam” sau “Maria”, care înseamnă “Cea plăcută”, “Cea aleasă”, “Doamnă” sau Stăpână.

O viață trăită numai în rugăciune

De la vârsta de trei ani, a fost închinată Domnului, fiind dusă de părinții ei la templul din Ierusalim, unde a crescut sub îndrumarea unor femei în vârstă, aflate în slujba acestui sfânt lăcaș. Acolo a dobândit o frumoasă educație religioasă, trăind în rugăciune și reculegere, în același timp studiind și Vechiul Testament. La vârsta de 15 ani a trebuit să părăsească templul. Pentru că părinții Ei au murit, Maria a fost încredințată unei rude mai îndepărtate, bătrânul Iosif, un om drept din Nazaret, din seminția lui David, care trebuia să-i ofere Mariei ocrotire. Sfânta Scriptură ne spune că Maria era “logodită” cu dreptul Iosif, dar Ea a trăit toată viața în feciorie, după cum se făgăduise lui Dumnezeu încă de la “închinarea” Sa la templul din Ierusalim. Acestea au fost motivele pentru care a fost aleasă de Dumnezeu să-L nască în chip văzut pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii.

Buna Vestire adusă de Arhanghelul Gavriil

Vestea unică a fost adusă de Arhanghelul Gavriil. Cuvintele cu care o întâmpină îngerul sunt: “Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine! Binecuvântată ești tu între femei” (Luca 1,28). La tulburarea Ei, firească de altfel, în fața acestor cuvinte de preamărire, îngerul continuă, vestind o că “a aflat har la Dumnezeu”, că va zămisli și va naște un fiu al cărui nume va fi “Iisus”, care se va chema și “Fiul Celui Prea Înalt”. “Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?” (Luca 1,34). Arhanghelul îi dezvăluie modul minunat în care se va petrece zămislirea Pruncului, subliniind din nou dumnezeirea Lui: “Duhul Sfânt se va pogorî peste Tine și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din Tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema”(Luca 1,35). “Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul tău” (Luca 1,38 ) a fost răspunsul Fecioarei, către Vestitorul Domnului. Și, lăsând harul divin să lucreze, s-a împlinit profeția.

Lumea cea veche a căzut

“Un răspuns atât de chibzuit putea fi dat numai de către o inimă curată. În clipa ispitei din Rai, Eva a uitat aceste cuvinte și a luat aminte la cuvintele lui Satan, inima ei făcându-se necurată în clipa aceea. Din pricina acestei necurății, dreapta ei judecată a părăsit-o. Inima Evei s-a necurățit din pricina mândriei și a neascultării și mintea ei s-a întunecat. Din pricina mândriei și a neascultării față de Dumnezeu, lumea cea veche a căzut, oamenii s au făcut stricăcioși și întreaga zidire se afla în suferință. Lumea cea nouă se zidește pe smerenie și ascultare. Smerenia și ascultarea Preasfintei Maici a Domnului nu se pot grăi în cuvinte. Numai Fiul ei, Mântuitorul și Înnoitorul întregii zidiri o va întrece prin smerenia și ascultarea Lui. Vestea sa cea bună nu este numai o vorbă, ci se face lucrare, ca fiecare dintre cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și se face. În acea clipă s-a petrecut întruparea. Din acest moment, îngerul nu mai are nimic de spus și se face nevăzut. Buna Vestire este actul prin care Dumnezeu consultă libertatea omului și o invită la participare. Dacă, prin Adam și Eva, omul se pronunțase împotriva lui însuși, prin Fecioara Maria el se reașează la unison cu Creatorul și-și restaurează propria libertate, redându-i, în același timp, direcția pentru care îi fusese, întru început, dăruită libertatea. Printr un singur cuvânt, Maria e purtătoarea de cuvânt a tuturor risipiților ce aspiră la un destin comun, obștea mântuiților Domnului”, după cum ne spun slujitorii Bisericii.

Să o cinstim pe Maica Domnului și să învățăm de la Ea, smerenia!

Prin ascultarea Celei mai smerite dintre toate fecioarele smerite, a început Dumnezeu mântuirea lumii, punând capăt suspinelor strămoșilor noștri și suferințelor tuturor celor ce se chinuiau în iad, încă de la începuturi. Maica Domnului nu a încetat și nu încetează să se roage pentru noi. La praznicul Bunei Vestiri, “Maica Domnului ne arată cât de mare este respectul lui Dumnezeu pentru libertatea omului, dar și cât de mare este libertatea omului care se unește cu libertatea lui Dumnezeu, cât de mare este smerita împlinire a voii lui Dumnezeu, când omul iubește pe Dumnezeu ca răspuns al său la iubirea lui Dumnezeu”, după cum ne explică Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să o cinstim pe Maica Domnului, așa cum a făcut-o Arhanghelul Gavriil și să învățăm de la Maica Domnului smerenia, având nădejdea că Dumnezeu lucrează totdeauna spre binele nostru!