În data de 29 octombrie a.c. ofiţerii de prevenire ai Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov s-au aflat în mijlocul liceenilor din oraşul Otopeni, continuând campania naţională anticorupție „Tu poți face lumină”.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 477

Activităţile au fost desfăşurate cu elevii claselor a XII-a din Liceul Teoretic “Ioan Petruș”, liceenilor fiindu-le prezentate formele, cauzele şi consecinţele corupţiei, precum şi mijloacele de prevenire şi combatere a acestora. Scopul a fost formarea, în rândul tinerei generaţii, a unei noi mentalități cu privire la modul în care trebuie abordat fenomenul corupției, liceenIi fiind încurajați să nu tolereze comportamentele lipsite de integritate și să ia atitudine prin sesizarea faptelor de corupție de care iau cunoștință.

Convinși fiind de necesitatea de a se implica în susținerea demersulului inițiat de către DGA prin intermediul campaniei „Tu poți face lumină”, o parte dintre tinerii participanţi la prelegerile şi dezbaterile ce au avut loc la Liceul Teoretic “Ioan Petruș” au dorit să devină promotori ai campaniei, astfel, la data de 1 noiembrie, aceștia s-au alăturat ofiţerilor specialiști din cadrul Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și județul Ilfov în activitatea de educație pentru promovarea integrității desfăşurată la Primăria Oraşului Otopeni și adresată angajaților acestei instituții.

Mesaj simbolic către funcționarii publici

Prin participarea liceenilor la această activitate de prevenire a corupției s-a dorit transmiterea de către aceștia, în mod simbolic, a unui mesaj către funcționarii publici, și anume că își doresc să trăiască și să se dezvolte într-o societate sănătoasă, iar pentru acest lucru este nevoie ca funcționarul public să dea dovadă de integritate.

Funcţionarilor ­publici din cadrul Primăriei Orașului Otopeni le-au fost distribuite, de către elevi, afișe, pliante și ­fly-ere cu mesajele campaniei „Tu poți face lumină”, iar comisarul șef de poliție Hostinar Costela și subcomisarul de poliție Cazan Ion le-au prezentat acestora  consecinţele implicării în fapte de corupţie, precum și cele datorate situațiilor în care cei care i-au cunoștință de săvârșirea unor astfel de fapte, datorită nepăsării, nu sesizează instituțiile competente.

De asemenea, celor prezenți la activitate li s-au prezentat obiectivele campaniei, respectiv obligațiile care derivă din calitatea de funcționar public, atitudinea în fața unor posibile fapte de corupție, conștientizarea cetățenilor cu privire la atitudinea civică de normalitate ce trebuie adoptată atunci când iau cunoștință de comiterea unor fapte de corupție, respectiv de a sesiza aceste fapte prin modalitățile prevăzute de lege, inclusiv prin apelarea Call Center Anticorupție 0800 806 806.

Infracțiunile de corupție

Potrivit  art. 5,  alin. 1 din Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 289-292 din Codul penal, inclusiv atunci când acestea sunt comise de persoanele prevăzute la art. 308 din Codul penal, și anume:

l Luarea de mită (art. 289 Cod Penal): Fapta funcţionarului public care, direct ori indirect, pentru sine ori pentru altul, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta.

l Darea de mită (art. 290 Cod Penal): Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în art. 289, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Fapta nu constituie infracțiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mita.

l Traficul de influenţă (art. 291 Cod Penal): Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public şi care promite că îl va determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

l Cumpărarea de influență (art. 292 Cod Penal): Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct sau indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, să urgenteze ori să întârzie îndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.