Campania ”MAI etic, MAI integru”

Cetățenii au fost informați cum pot sesiza faptele de corupție

O nouă serie de activităţi de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în Ilfov

Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov a organizat, în perioada 21-22 februarie 2022, o nouă serie de activități de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii, la nivelul primăriilor orășenești Bragadiru, Buftea, Măgurele și Otopeni.

Articol publicat în Jurnalul de ILfov Nr. 589, ediția print

În temeiul activităților de prevenire a corupției desfășurate de Direcția Generală Anticorupție, pentru promovarea integrității funcționarilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și în scopul conștientizării personalului MAI și a cetățenilor cu privire la consecințele implicării în fapte de corupție și importanța semnalării acestora, în perioada mai 2021 – decembrie 2022, instituția a desfășurat campania națională „MAI etic, MAI integru!”. Campania este organizată în acord cu prevederile Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 62 din 13 iunie 2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a atinge obiectivul general al campaniei, polițiștii anticorupție ai Direcției Anticorupție pentru Municipiul Bucu­rești și Județul Ilfov, cu atribuții pe linia activităților de prevenire, în perioada 21-22 februarie 2022, au desfășurat o serie de activități de educație pentru promovarea integrității,  adresate angajaților din cadrul primăriilor orășenești Bragadiru, Buftea, Măgurele și Otopeni, precum și cetățenilor prezenți în incinta sau proximitatea celor patru instituții.

Cetățenii au fost informați cum pot sesiza faptele de corupție

Potrivit unui comunicat de presă, cu ocazia activităților desfășurate s-a interacționat cu an­gajații instituțiilor mai sus menționate, precum și cu cetățeni beneficiari ai serviciilor publice oferite de aceștia, în scopul creșterii numărului de persoane informate/conștientizate privind consecințele implicării în fapte de corupție și încurajării semnalării acestora la Call center anticorupție 0800 806 806. În cadrul discuțiilor purtate cu angajații/cetățenii, aceștia au fost informați cu privire la campania desfășurată de către DGA și scopul acesteia, dar și cu privire la competențele legale ale DGA și  modalitățile de sesizare a faptelor de corupție de care iau cunoștință, sens în care, acestora le-au fost distribuite flayere  conținând mesajul: ,,INTEGRITATE PENTRU CREDIBILITATE”. Tot cu această ocazie, prin intermediul consilierilor de etică, au fost distribuite flayere din cadrul campaniei, pentru a fi diseminate cetățenilor prin intermediul birourilor de relații cu publicul din cadrul celor patru instituții publice. Informații suplimentare despre această campanie și materialele de promovare utilizate în context pot fi vizualizate pe site-ul Direcției Generale Anticorupție (www.mai-dga.ro), meniul Mass-media/Campanii de informare/“MAI etic, MAI integru”. ”Prin această iniția­tivă, considerăm că putem con­tribui la conso­lidarea integrității și, implicit, a încrederii ce­tățenilor în serviciile prestate de angajații Ministerului Afacerilor Interne, instituție esențială pentru buna funcționare a societății”, au declarat re­prezentanții Direcției Anticorupție pentru Municipiul București și Județul Ilfov.