Dacă ești asigurat, în calitate de contribua­bil beneficiezi de anumite servicii medicale gratuite, trimiteri la spital în vederea efectuării unor analize la preț redus, me-dicamente compensate sau gratuite etc. Dr. Aurelia Isărescu, preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Ilfov îţi prezintă prin intermediul ziarului Jurnalul de Ilfov, do-cumentele necesare pentru eliberarea adeverinţei de asigurat în cazul în care ești minor, ești elev, student sau te afli în sistemul de protecție a copilului.  

Dacă ai sub 18 ani 

 buletin sau certificat de naștere, după caz. 

Dacă ești elev sau student 

 buletin 

 adeverință de la Fisc din care să rezulte că nu ai venituri din muncă

 adeverință de la unitatea de învățământ din care să reiasă că ești elev sau student 

 declarație pe propria răspundere care să ateste că nu obții venituri din muncă. 

Dacă ai sub 26 de ani și ești instituționalizat în sistemul de protecție a copilului 

 buletin 

 document care să certifice faptul că ești inclus într-un sistem de protecție a copilului

 adeverință de la Fisc care să ateste că nu ai venituri din muncă

 document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte că nu primești ajutor social 

 declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu obții venituri din muncă.


Reţine!

Adeverințele se eliberează de luni până joi, între orele 10.00 – 15.00. Dosarul incomplet va fi refuzat din start. CAS Ilfov se află pe str. Aviator Popișteanu nr. 46 ori la telefon 021/224.19.82 sau 021/224.19.83 . Cum ajungi cel mai ușor la CAS Ilfov? De la Gara de Nord, ia autobuzul 105 până la staţia Bulevardul Expoziţiei apoi în-toarce-te până la str. Aviator Popișteanu nr. 46. 

Dr. Aurelia Isărescu, președintele CAS Ilfov și Jurnalul de Ilfov îţi prezintă săptămâna viitoare actele de care ai nevoie dacă suferi de o anumită afecțiune și ești in-clus într-un program de sănătate, ești încadrat într-un anumit grad de handicap sau faci parte din categoria persoanelor persecutate politic. (Ionela C.)