Noul Cod fiscal

Noul Cod fiscal vine cu prevederi noi în privința impozitelor din sectorul agricol. Fermierii vor avea parte și de surprize mai puțin plăcute: au fost majorate impozitele pe clădiri, dar și pe terenurile agricole.

 

Codul prevede situații în care impozitul crește cu 500% pentru terenuri și clădiri. Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, Consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la  500%, începând din al treilea an,  prin hotărâre. Totodată, Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

 

Cum se calculează impozitul pe teren?

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru suprafața care depășește  400 metri pătrați, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în  hectare, cu sumele stabilite în funcție de rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului. Încadrarea terenului este făcută de Consiliul Local, astfel (vezi tabel):

După înmulțirea sumelor cu numărul de hec­tare, rezultatul se în­mul­țește cu coeficientul de co­recție corespun­zător. Coe­ficientul de co­recție se referă la rangul localității, rang 0 – coeficientul este 8, rangul I are coeficientul 5, rang II – 4, rang III – 3, rang IV – 1,10 și rang V – 1.

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu sumele stabilite în funcție de destinația terenului, astfel:

● Teren cu construcții  22 lei  – 31 lei; ● Teren arabil  42 lei – 55 lei; ●  Pășune și fânețe 20 lei – 28 lei; ● Vie pe rod  48 lei – 55 lei; ● Livadă pe rod  48 lei – 56 lei; ● Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 8 lei – 16 lei; ● Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 leu – 6 lei; ● Teren cu amenajări piscicole 26 lei – 34 lei.

                                     A                               B                                C                       D

 

Teren arabil         28 lei/ha                 21 lei/ha                   19 lei/ha          15 lei/ha

Pășune                 21 lei/ha                 19 lei/ha                   15 lei/ha          13 lei/ha

Fâneață                21 lei/ha                 19 lei/ha                   15 lei/ha          13 lei/ha

Vie                          46 lei/ha                 35 lei/ha                   28 lei/ha          19 lei/ha

Livadă                   53 lei/ha                 46 lei/ha                   35 lei/ha          28 lei/ha

Pădure                  28 lei/ha                 21 lei/ha                   19 lei/ha          15 lei/ha

Teren cu ape       15 lei/ha                 13 lei/ha                   8 lei/ha            0