La alegerile locale din 27 septembrie se aleg primarii, consiliile locale, consiliile judeţene și președinții consiliilor județene. În ziua votului, alegătorii care se prezintă la vot sunt obligați să respecte măsurile speciale de protecție stabilite de autorități în contextul pandemiei de COVID – 19!

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 517

Cine are dreptul de a alege?

@ Cetăţenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv cei care împlinesc această vârstă în ziua alegerilor;

@ cetățenii români care nu au fost puși sub interdicție sau cărora nu le-a fost interzisă exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;

@ cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România.

Cine are dreptul de a fi ales?

@ Orice cetăţean român cu drept de vot care a împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, care are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie ales, dacă nu îi este interzisă asocierea în partide politice;

@ orice cetățean al Uniunii Europene care are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale din România în care urmează să fie ales. Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese!

Unde votează alegătorii?

Numai în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz. Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau reședință și unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă (alegătorii cetățeni români) sau în copia de pe lista electorală complementară (alegătorii cetățeni ai Uniunii Europene). Alegătorii care nu se regăsesc pe listele electorale permanente vor fi înscriși pe listele suplimentare dacă fac dovada cu actul de identitate că au domiciliul sau reședința pe raza secției de votare la care ­s-au prezentat la vot.

Cum poate un alegător să afle la ce secție de votare este arondat?

Accesând https://registrulelectoral.ro/ și introducând datele personale, alegătorul identifică secția de votare la care a fost arondat și adresa acesteia.

Cine poate vota prin intermediul urnei speciale?

Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. Pot solicita urna specială și persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, cu condiția să domicilieze în raza teritorială a circumscripţiei electorale comunale, orăşeneşti sau municipale în care au loc alegeri. Procedura de exercitare a dreptului de vot de către această categorie de alegători este stabilită prin hotărâre a Biroului Electoral Central.

Cu ce acte de identitate se poate vota la alegerile locale?

În cazul cetățenilor români: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic electronic, paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic, în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile în ziua votării. În cazul cetățenilor Uniunii  Europene: orice document valabil care le atestă identitatea.

Care este programul de votare?

Votarea se desfășoară duminică, 27 septembrie, între orele 7.00 – 21.00. La ora 21.00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului secţiei de vot. Alegătorii care, la ora 21.00, se află în localul secţiei de votare pot să îşi exercite dreptul de vot.

Cum se desfășoară procedura de votare?

La intrarea în secția de votare, alegătorul prezintă operatorului de calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz, documentul care dovedeşte reşedinţa. După ce prezintă actul de identitate operatorului de calculator, alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară, după caz, primește buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea „VOTAT”. Persoanele care nu se regăsesc în listele electorale permanente, dar pot dovedi cu actul de identitate că au domiciliul sau reședința în raza teritorială a secției de votare res­pective, vor fi înscrise în lista electorală suplimentară. Fiecare alegător va primi patru buletine de vot: unul pentru primar, unul pentru consiliul local, unul pentru consiliul județean și unul pentru președintele consiliului județean. Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu menţiunea „VOTAT” în patrulaterul care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care îl votează. După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ştampila de control să rămână în afară şi introduce fiecare buletin de vot în urna corespunzătoare.

Îndoirea greşită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare. Alegătorul restituie preşedintelui ștampila cu menţiunea «VOTAT», iar acesta o aplică pe actul de identitate, menţionând şi data scrutinului. În cazul alegătorilor care votează pe baza cărţii de identitate, pe verso-ul acesteia se aplică un timbru autocolant cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului. În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, preşedintele face o menţiune în lista electorală, confirmată prin semnătura sa şi a încă unui membru al biroului electoral.

În ce condiții este permis accesul alegătorului în cabina de vot împreună cu o altă persoană?

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.