Praznicul Sfântului Andrei este una dintre cele mai mari sărbători ale creștinilor. El trebuie petrecut în rugăciune, cu inima deschisă către Dumnezeu și inundată de dragostea și lumina Sa. Iată rugăciunea pe care trebuie să o rostim astăzi, pentru protecția noastră, a familiei și a casei noastre!

 

În numele Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh,

Domnului să ne rugăm!

Doamne Dumnezeul nostru,

Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura,

Nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi,

Ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor,

Care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua,

Cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi,

Netrebnici şi plini de răutate,

Iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii.

Nu ne lăsa, Doamne,

Nnu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor,

Nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre,

Ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele

Milostivirea Ta, Dăruieşte-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei,

Dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea.

Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor,

Ca din adâncul inimilor noastre,

Cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui

Și să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor,

Amin!