Pentru schema decuplată de producție în sectorul lapte și sectorul carne, prima se acordă producătorilor dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • exploataţia de bovine să fie înregistrată în RNE la data solicitării primei;
  • solicitantul să fie înregistrat în sistemul de administrare a cotei de lapte în anul 2012-2013;
  • solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantitate de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012-2013.

Prima pentru schema de plată în sectorul lapte se acordă producătorilor care deţin minim 3 capete cu vârsta de minim 16 luni la data de referinţă 31.01.2013, iar exploataţia este înregistrată în RNE la data de referinţă 31.01.2013 şi la data solicitării primei. Subvenția pentru sectorul carne se acordă pentru minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 16 luni precum şi pentru tineretul bovin mascul şi/sau femel cu vârsta de minim 7 luni existent în exploataţie la data de referinţă.

Cererea se depune la centrul judeţean Ilfov însoţită de următoarele documente:

 copie de pe BI/CI codul unic de înregistrare / certificatul de înregistrare;

 copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se solicită prima;

 copie de pe documentele care atestă ieşirile din efective, după caz, pentru sectorul carne;

 copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul cotelor de lapte, dacă este cazul;

Producătorii, odată cu depunerea cererii, trebuie să prezinte şi adeverinţa, emisă prin proceduri SNIIA de către medicul veterinar, care atestă că bovinele existente în exploataţie la data solicitării primei sunt cuprinse în programul de eradicare a bolilor. La aceasta se adaugă și adeverinţa prin care se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solicitantului, eliberată de o organizaţie a crescătorilor de bovine. Pentru anul 2013 a fost stabilit un cuantum de 450 lei/ cap bovină şi 92 lei/ tona de lapte.

268 de beneficiari eligibili, în Ilfov

Pentru anul 2013 au fost depuse un număr de 286 cereri pentru un număr de 4.340 animale şi o cantitate de 9.493,891 tone lapte. În urma verificărilor administrative a bazei de date au fost declarați eligibili 268 beneficiari care dețin un număr de 3.811 animale. Pentru sectorul lapte, cantitatea de lapte eligibilă a fost stabilită la 9.309,253 de tone. Au fost respinși de la plată18 solicitanți, care nu au putut prezenta documentele doveditoare necesare care să ateste ieşirile din exploataţie.

În privința cererilor pentru schema de plată unică pe suprafață, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Ilfov mai informează că, până la data de 08.04.2014, s-au primit 1.496 de cereri, din totalul de 3.160 de cereri câte s-au înregistrat în campania 2013. Așadar, cu aproape o lună până la expirarea termenului de depunere fără penalizări (15 mai), au fost înregistrate 47% din totalul cererilor din campania de anul trecut.