Finanțare pentru investițiile rurale

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), fosta Agenție de Plăți pentru Dezvoltare rurală și Pescuit (APDRP), face cunoscut potențialilor beneficiari faptul că termenul limită până când se mai pot depune documentele de plată pentru PNDR 2007-2013 este de 30 septembrie 2015, atât pentru beneficiarii privați, cât și pentru cei publici. 

Nivelul de absorbție al fondurilor europene, alocate României, realizat de AFIR, până în prezent, este de 73%, pentru perioada de programare 2007-2013. Aceasta înseamnă că, până la această dată, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit peste 6,43 miliarde de euro, din totalul de 9,3 miliarde de euro alocaţi prin PNDR 2007 – 2013.  „Este foarte important de știut că, până pe 30 septembrie 2015, toate investițiile, indiferent de momentul contractării, trebuie finalizate, inclusiv cu proces verbal de punere în funcțiune. Pentru a ne putea încadra în termenul final pentru efectuarea plăților prin PNDR 2007 – 2013, respectiv 31 decembrie 2015, beneficiarii PNDR trebuie să depună documentele de plată până cel târziu 30 septembrie 2015, pentru a permite Agenției ca, în termenul de maximum 90 de zile, să poată efectua toate verificările la plată, atât documentar, cât și pe teren și, ulterior, să deconteze toate cheltuielile eligibile”, a precizat Nicolae Popa, director general adjunct al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. AFIR precizează că termenul este ferm și nu se vor accepta prorogări de la acesta. „În cazul în care se depășește termenul limită pentru depunerea ultimei cereri de plată de 30 septembrie 2015, Agenția nu va mai avea timpul fizic pentru realizarea tuturor etapelor procedurale și legale aplicabile (verificarea documentelor, verificarea pe teren a investiției, aprobarea cererii de plată și decontarea cheltuielilor către beneficiari) și astfel beneficiarul nu va mai primi fondurile solicitate”, se arată în comunicatul AFIR.