Potrivit APIA, data de 31 octombrie 2017, inclusiv, este termenul limită pentru depunerea cererilor de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei iulie – septembrie 2017 (trim. III al anului 2017).

Beneficiarii depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în perioada iulie – septembrie, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu modificările și completările ulterioare. Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.374