Anul acesta, termenul limită până când fermerii pot solicita de la APIA ajutorul de stat pentru motorina folosită în trimestrul IV 2015 este de 31 ianuarie 2016. Cantităţile de motorină aferente fiecărei cereri de plată sunt determinate de către reprezentanţii centrelor judeţene APIA, prin scăderea succesivă din totalul cantităţii înscrise pe aceste documente a cantităţilor de motorină aferente fiecărei cereri de plată, până la concurenţa cantităţilor totale anuale de motorină aprobate prin acordul prealabil de finanţare. Ajutorul de stat pentru motorină se acordă prin rambursarea diferenței dintre acciza standard și acciza redusă practicată la motorina folosită în agricultură. Rata accizei reduse pentru motorina folosită în agricultură în 2015 este 99,498 lei/1.000 de litri.

 

Documente necesare pentru sectorul vegetal:

● situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în anexa 8;
●  documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz; ● situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 9; ● copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; ● dovadă cont trezorerie;
● copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare; ● adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare; ● adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

 

Documente necesare pentru sectorul zootehnic:

● situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestrului pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 9; ● copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; ●  situaţia privind calculul efectivului rulat/ efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 10; ●  dovadă cont trezorerie; ● copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente; ● copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare.

 

Toate documentele, semnate şi ştampilate de solicitant, depuse în copie, vor purta sintagma ”conform cu originalul”, vor fi semnate şi ştampilate de către reprezentantul APIA împuternicit cu verificarea şi avizarea solicitării.