În ședinţa Guvernului din data de 10 decembrie 2021, a fost adoptată o Hotărâre ce modifică şi completează Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin HG nr. 1872/2005.

„Una din modificările aduse de acest act normativ vizează stabilirea modalităţii de alocare şi aprobare a cheltuielilor în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigaţii”, se arată într-un comunicat MADR.

Aceste cheltuieli se suportă de către Agenţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii cu această destinaţie. 

Totodată, prin acest act normativ se reglementează procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcţionării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigaţii, pentru care se asigură apa pentru irigaţii în baza contractelor multianuale/sezoniere.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.579