@ Frecvent se înregistrează depășiri ale cantităților de substanțe nocive, care NU au ce căuta în apa pe care unii ilfoveni o primesc din sistemul centralizat

@ De la o lună la alta, apa este când bună de băut, când nerecomandată pentru a fi consumată

Pe 24 iulie a.c., Direcția de Sănătate Publică (DSP) Ilfov comunica populației faptul că în mai multe comune din județ apa este infestată cu substanțe precum amoniu, nitrați sau bacterii coliforme peste limitele admise de Legea 458/2002. Aceasta este ultima dintre alertele DSP Ilfov, de la începutul acestui an, dar și în anii trecuți, fiind semnalate multe situații în care analizele efectuate la apa de băut livrată în sistem centralizat au indicat neconformități.

Articol apărut în nr. 364 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

apaAstfel, acum o lună de zile, la Berceni, amoniul determinat în probele de apă controlate (potrivit comunicării DSP Ilfov) era de 4,09 mg/l față de normalul de 0,5 mg, iar cantitatea de nitriți determinată a fost de 2,94 mg/l față de CMA (cantitatea maximă admisă) de 0,5 mg/l, în comuna 1 Decembrie – amoniul determinat a fost de la 5,31 mg/l față de CMA de 0,5 mg/l, iar la Bragadiru, acesta a fost de 3,56 mg. Tot la Bragadiru, cantitatea de nitriți a fost de 0,94 mg/l, iar la bacterii coliforme s-a constatat un nivel 5 față de zero admis. La Cornetu, amoniul determinat a fost de 3,50 mg/l, la Pantelimon – de 1,18 mg/l, iar la Brănești -1,03 mg/l. La Pantelimon s-a mai determinat, în apă, la acel moment, o cantitate de 1,58 mg/l – nitriți.

La fel ca la informările anterioare, DSP Ilfov a recomandat și de această dată populației să NU consume apa pentru băut sau prepararea hranei, ci numai în scop igienic.

”În cadrul monitorizării de audit a calității apei potabile, au fost prelevate, în data de 21 iunie 2017, probe de apă din rețelele sistemelor centralizate de alimentare cu apă ale localităților Pantelimon și Brănești și, în data de 26 iunie 2017, probe de apă din rețelele centralizate de alimentare cu apă ale localităților Bragadiru și Cornetu. Analizele de laborator au evidențiat neconformități ale parametrilor – amoniu (la ieșire stație de tratare Pantelimon, Bragadiru, Cornetu, Brănești), bacterii coliforme (la consumator – Bragadiru, Șos. Alexandriei 314), nitriți (la consumatorii din Bragadiru – Șos. Alexandriei 314 și Pantelimon – Școala. nr. 1, str. Sf. Gheorghe).

Pentru neconformi­tățile constatate vă recomandăm – dezinfectarea surselor de apă din Bragadiru cu substanțe clorigene – termen 24 de ore, montarea unor filtre la nivelul surselor de apă, în vederea reducerii valorilor amoniului și nitriților – termen 30 de zile, golirea, curățarea manuală cu peria și dezinfecția bazinului de înmagazinare din Bragadiru – termen 3 zile, dezinfecția rețelei de distribuție din Bragadiru, după verificarea integrității acesteia și remedierea eventualelor deficiențe – termen 3 zile, repetarea analizelor de laborator pentru apa prelevată din punctele mai sus menționate – termen 48 de ore și transmiterea rezultatelor la DSP Ilfov – termen imediat și clorinarea corespunzătoare a apei, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de 0,50 mg/l la ieșirea din stație și de minim 0,1 mg/l la capăt de rețea – termen permanent”, preciza DSP Ilfov, în adresa 3588/19 iulie 2017, trimisă operatorului SC Apă-Canal Ilfov SA și consiliilor locale Pantelimon, Bragadiru, Cornetu și Brănești.

Când e bună de băut apa din Ilfov?

Dacă ne uităm pe site-ul operatorului SC Apă – Canal Ilfov, în luna aprilie 2017 (deci cu 2 luni înaintea controlului din iunie 2017), aceeași DSP Ilfov comunica, răspunzând unei adrese a SC Apă – Canal Ilfov, că la Bragadiru, spre exemplu, ”rezultatele ultimelor analize de laborator efectuate pentru apa prelevată din rețeaua sistemului centralizat de alimentare cu apă a orașului și comunicate DSP Ilfov pe 4 aprilie 2017 (buletin A.P. 467/4.04.2017 și buletin A.P 468/4.04.2017) sunt în conformitate cu prevederile Legii 458/2002 pentru parametrul amoniu (la care s-au înregistrat anterior depășiri peste limita maximă admisă), calitatea apei potabile este corespunzătoare și poate fi distribuită populației ca apă destinată consumului uman, folosită pentru băut, la prepararea hranei și în alte scopuri casnice. DSP Ilfov a informat primăria orașului Bragadiru referitor la faptul că apa furnizată de societatea dvs. în această localitate poate fi folosită de populație pentru băut, prepararea hranei și alte scopuri casnice”, se arată în nota DSP Ilfov.

Pentru Pantelimon și Cornetu, DSP Ilfov comunica către SC Apă – Canal Ilfov, pe 3.04.2017, aceeași informare – o ”calitate a apei corespunzătoare”, inclusiv pentru parametrul amoniu (la care s-au constatat anterior depășiri peste limita maximă admisă).

Operatorul afirmă că apa se încadrează în parametrii de potabilitate

”Având în vedere ultimele informări ale DSP Ilfov cu privire la consumul de apă potabilă, comunicăm următoarele: conform Legii 458/2002, apa potabilă trebuie să fie sanogenă, curată și lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană.

Apa distribuită în aria de operare a companiei noastre, respectiv în lo­calitățile Pan­telimon, Bragadi­ru, Cornetu, Ciorogârla, Domnești, Do­broești, Bră­­nești, Cernica, Glina, Balotești, Ciolpani, Tunari și Mogoșoaia se încadrează în parametrii de potabilitate și poate fi distribuită populației ca apă destinată consumului uman, poate fi folosită pentru băut, pentru prepararea hranei, precum și pentru alte scopuri casnice. (…)”, transmitea pe 13 aprilie a.c., prin­tr un comunicat de presă, operatorul SC Apă – Canal Ilfov.

Conformă vs nerecomandată consumului

Așadar, când este sigur pentru sănătate consumul de apă pentru băut sau pentru gătit, în Ilfov? Și, cât de des ar trebui făcute analize apei de băut? În condițiile în care, de la o lună la alta, valorile parametrilor substanțelor periculoase se schimbă și, de la o lună la alta, apa este când de calitate, când nerecomandată a fi consumată de către populație?