Centrala Spitalului din Balotești

Nu știu câți ilfoveni cunosc că în adâncurile județului lor zace o comoară: un imens rezervor de apă geotermală, încă neexploatat pe deplin la întreaga sa capacitate. Este vorba de rezervorul geotermal Otopeni, care se află pe un interval de adâncime cuprins între 1.800 și 3.200 m și are o suprafață determinată până în prezent de 300 kmp. 

Temperatura apei de aici crește cu 2,8-3,40C la fiecare 100 m. Până în prezent au fost efectuate 24 de foraje, dintre care doar 18 productive, iar apa termală extrasă de aici are un debit de 22 – 35 l/s și temperaturi cuprinse între 58 – 84 ºC.

Despre primul proiect de valorificare a apei geotermale din Ilfov, ne-a vorbit Remus Trandafir, directorul DAFII. Este vorba de „Valorificarea resurselor de apă geotermală pentru termoficarea Spitalului Clinic de Urgență Prof Dr. Agrippa Ionescu, localitatea Balotești, județul Ilfov”. „În acest proiect a fost utilizată sonda de producție 2.684 Balotești, forată în perimetrul de explorare Balotești-Nord. Testele de producție au atestat faptul că aceasta poate produce apă geotermală la un debit de 35 l/s și o temperatură de 850C. Producerea energiei termice având la bază energia geotermală a fost dimensionată la consumul actual al spitalului, iar în funcţie de extinderea activităţilor această valoare va crește și utilizarea sursei geotermale va tinde spre puterea instalată, respectiv la 12.937,5 MWt. Utilizarea energiei produsă din sursa geotermală conduce la o reducere substanţială a cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, respectiv CO2, cu o valoare de 1.332,0 tone/an și la o creștere a beneficiilor socio – economice. Astfel, la spitalul Prof Dr. Agrippa Ionescu a fost construită o stație geotermală, pentru producerea agentului termic și apei calde pentru consum”, ne-a spus Remus Trandafir.

În acest domeniu, CJ Ilfov are în vedere și dezvoltarea unor proiecte care să valorifice „comoara din adâncuri”.

apa termala 2