Pe 24 aprilie a.c., la sediul Consiliului Județean Ilfov, a fost convocată ședința CJI în care s-a aprobat bugetul local al județului pe anul 2019, în valoare de 242.046.055 lei.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print, nr. 450

”În urmă cu trei luni am aprobat deblocarea fondului de excedent pentru a porni investițiile și pentru a câștiga timp, până la votul bugetului, întârziat anul acesta de către guvernul PSD. Dacă ar fi să dăm un nume bugetului pe anul acesta, am spune Bugetul Investițiilor. Investiții din fondul de excedent și din bugetul local. În total, investițiile în derulare, valoarea contractelor noi care încep în 2019 și a achizițiilor în curs se ridică la 448 milioane de lei. Asta înseamnă aproape 100 de milioane de euro, de departe cel mai mare buget de investiții pe care l-a avut vreodată Ilfovul și probabil că cel mai mare din țară. Bugetul pe 2019 cuprinde un capitol special: Sprijin pentru comunitățile locale. Asta înseamnă asocieri cu primăriile, pentru dezvoltarea comunităților. Am alocat acestui capitol 35 de milioane de lei. În bugetul pe 2019 sunt cuprinse, de asemenea, alocări pentru transporturi – 88.787.992 lei, sănătate – 13.895.929 lei, cultură, recreere și religie – 11.505. 658 lei, asigurări și asistență socială – 5.607.275 lei”, a explicat președintele CJI, Marian Petrache.

În cadrul aceleiași ședințe s-au aprobat modificarea Anexei 2 a HCJI 18/2019 privind aprobarea proiectului modelului de steag al județului Ilfov. În descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului ju­dețului Ilfov se precizează că acesta reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de culoare albă, pe ambele fețe. În centru este imprimată stema județului, iar în partea de jos, sub stemă, este inscripționat drept ”JUDEȚUL ILFOV”, cu litere negre. Steagul se fixeză pe hampă în partea stângă, pe lățime. Stema județului se compune într-un scut triunghiular, cu marginile rotunjite. În partea dreaptă, pe fond roșu, se află o crenguță cu frunze de stejar și cu adouă ghide de aur – care semnifică vechiul Codru al Vlăsiei, stejarul fiind simbolul trăiniciei, puterii și longevității, fiind asociat cu ideea de înălțime, ridicare spre cer; în partea stângă, tot pe fond roșu, se află un lotus așezat pe o frunză de aur – lotusul simbolizând flora salbei de lacuri din Ilfov, plantă ocrotită prin lege; iar în partea centrală, pe fond albastru, terminat în partea de sus în unghi ascuțit, se află silueta unei biserici de argint, văzută din față, cu un singur turn și cu 6 arcade deasupra ușii de intrare – de fapt, imaginea stilizată a Mănăstirii Snagov, construită în secolul al XV-lea. Culoarea albă simbolizează puritatea, adevărul, curățenia, respectul, cunoașterea și înțelepciunea, fiind, în același timp, simbolul universal al păcii.

Investiții locale și cofinanțări CJI

În continuare, s-au aprobat o serie de modificări de hotărâri de Consiliu: HCJI 11/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizare rețele drumuri județene din Ilfov, DJ 602 (Domnești – Autostrada A1) și limita jud. Giurgiu – Buciumeni/Buftea”; HCJI 113/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție menționat; HCJI 110/2018 (pentru modificarea HCJI 14/2018 și 108/2016) pentru aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-econo­mici, obiectivul de in­ves­tiții “Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)” sau HCJI 111/2018 (pentru modificarea HCJI 15/2018 și 114/2017) privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție. Astfel, pentru DJ 602 (Domnești – Ciorogârla) și limita jud. Giurgiu – Buciumeni/Buftea, principalii indicatori tehnico-economici indică o valoare totală a investițiilor realizate prin PNDL, de 21.096.086 lei fără TVA, respectiv 26.068.243 lei cu TVA 19% și o lungime a drumului de 10 km. Cofinanțarea din partea CJI este de 274.804 lei (TVA inclus) – sumă din care se vor plăti unele cheltuieli care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cum sunt cele pentru obținerea și amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, expertize, acor­duri, comisioane etc. Pentru ”Modernizare sistem rutier pe DJ 401 A, km. 0+000 (Vidra) – km. 28+209 (Domnești)”, principalii indicatori tehnico-economici fac referire la o valoare totală a lucrărilor de 51.052.411 lei fără TVA, respectiv 60.752.370 lei cu TVA, pentru o lungime a drumului de 28,21 km. Cofinanțarea CJI a obiectivului de investiții este de 22.377.166 lei (TVA invlus) din bugetul local al județului, sumă în care este inclusă și plata unor cheltuieli care nu se finanțează prin PNDL.

Tot legat de investiții, s-a aprobat documentația tehnico-economică – D.A.L.I. – pentru obiectivul de investiție: “Reabilitare și modernizare – strada Gării, Jilava”. O valoare totală a lucrărilor de 17.275.841,023 lei cu TVA inclus, 4 km de drum și o durată de execuție de 8 luni.

Al treilea spital ilfovean, la standarde europene

S-au mai aprobat modificarea HCJI 12/2018 (pentru modificarea HCJI 44/2015) privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții: “Consolidare, reabilitare și reparații capitale la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca”, precum și modificarea HCJI 115/2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție. O valoare totală a lucrărilor de 27.574.807 lei cu TVA, pentru asigurarea ulterioară a unor condiții de tratament, recuperare și cazare a pacienților, la nivelul normelor europene. În acest moment, clădirile spitalului sunt utilizate ca pavilioane de psihiatrie, vechimea acestora depășind 50-60 de ani, fiind construite în diverse perioade de timp, începând de la sfârșitul secolului XIX. Acum, construcțiile sunt într-o avansată stare de degradare și deteriorare, necesitând intervenții urgente. Partea de cofinanțare CJI, aprobată de consilierii județeni, este de 1.714.604 lei (cu TVA inclus), ca și în cazul proiectelor de investiții la drumuri, și în acest caz, suma fiind destinată cheltuielilor ce nu se finanțează prin PNDL. Vor fi consolidate și modernizate corpurile C1, C4, C8, C9 și C12, cărora li se va păstra funcțiunea. Pentru corpul C1 se va păstra și arhitectura exterioară, pentru a valorifica potențialul de imagine pe care îl oferă clădirea construită la sfârșitul secolului XIX. Durata totală a contractului este de 4 ani.

Anexe completate

A mai fost aprobată completarea Anexei 3 și Anexei 5 din HCJI 33/2018 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru suprafețele de teren proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitarea și modernizarea de drumuri județene din Ilfov, DJ 101 km. 12+970 (Balotești) și km. 37+549 (Sitaru)”. Este vorba, concret, de completarea listei imobilelor necesar a fi expropriate cu 93 de imobile nou apărute pe raza a 4 UAT – Balotești, Gruiu, Grădiștea și Moara Vlăsiei. Pentru raportul inițial, datele de intrare a informațiilor referitoare la imobilele afectate de coridorul de expropriere au fost furnizate treptat sau în unele cazuri nu s-a reușit identificarea proprietarilor, de aceea a fost nevoie acum de completarea listei cu noile informații.

Nicolae Victor Zamfir și Gerard Mourou, cetățeni de onoare ai județului

”Pentru contribuția deosebită la promovarea prestigiului jud. Ilfov, fiind unul dintre inițiatorii și coordonatorii proiectului care stă la baza construirii celui mai puternic laser din lume, la Măgurele, precum și pentru bogata activitate în cercetare științifică”, CJI a aprobat acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al județului Ilfov” academicianului prof. dr. Nicolae Victor Zamfir, director general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei”. Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al județului Ilfov” – cea mai înaltă distincție pe care o poate acorda CJI, reprezintă o recunoaștere explicită a valorii profesionale și prestigiului laureatului, după o carieră dedicată activității de cercetare științifică.

Personalitate marcantă a societății românești contemporane și a jud. Ilfov, academician prof. dr. Nicolae Victor Zamfir s-a născut la Brașov, iar după absolvirea colegiului Național ”Andrei Șaguna”, ca membru al echipei României la Olimpiada Internațională de Fizică, este admis direct la Facultatea de Fizică a Universității București. În 1984 obține titlul de dr. și, după 1989 pleacă din România și lucrează doi ani în Germania, cu prof, Peter von Bretano, directorul Institutului de fizică nucleară al Universității din Koln, apoi în SUA. Între 1997 și 2004 a lucrat ca Senior Research Scientist la Wright Nuclear Structure Laboratory din cadrul Universității Yale, după care se întoarce în România unde conduce IFIN HH și, din 2012, proiectul pan-european ELI-NP, cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume, care se va concentra pe fizică nucleară pe baza fasciculelor ultra-intense de radiații vizibile (laser) și invizibile (gama).

Prof. dr. Gérard Mourou, născut în 1944, este laureat (împreună cu Donna Strickland, din Canada) al Premiului Nobel pentru Fizică în 2018, pentru descoperiri inovatoare în domeniul laserelor, și este director al Centrului IZEST (Internațional Center for Zetta-Exawatt Science and Technology) din cadrul Ecole Polytechnique, Franța. Prof. Mourou a condus un grup de cercetare în domeniul științelor ultrarapide la Laboratoire d’optique appliquee de la ENSTA și Ecole Polytechnique, după obținerea unei diplome de doctorat la Universitatea Pierre și Marie Curie, în 1973, și a devenit directorul fondator al Centrului de Științe Optice Ultra-rapide de la Universitatea din Michigan în 1990. Cea mai mare realizare a sa este, fără îndoială, descoperirea metodei care a permis construirea laserilor de mare putere – de mii (și astăzi chiar de milioane) de ori mai puternici față de cei disponibili în perioada 1965-1985. Pe durata inimaginabil de mică a unui puls al unui asemenea laser (milionimi de miliardimi de secundă), acest puls eliberează energia totală a tuturor centralelor din lume, indiferent de combustibilul pe care acestea îl folosesc. Gerard Mourou este professor la Haut College al Ecole Polytechnique și director al IZEST, dar și profesor emerit al University of Michigan SUA și al University of Nizhny Novgorod Rusia. În 2006, Mourou devine ințiatorul ELI – proiect etalon al comisiei Europene, cu trei piloni în România, Cehia și Ungaria. ELI-NP – din România – este considerată cea mai amplă structură dintre cele trei, iar Gerard Mourou este considerat ”părintele laserului de la Măgurele”. Din acest an, prof. Mourou este și membru onorific al Academiei Române.

Organigramă, stat de funcții și ROF modificate la DGASPC Ilfov

Ultimul proiect pe Ordinea de zi a ședinței, aprobat de consilierii județeni, a vizat aprobarea proiectui de hotărâre (Partea I + Partea a II-a + Partea a III-a + Partea a IV-a + Partea a V-a + Partea a VI-a + Partea a VII-a + Partea a VIII-a + Partea a IX-a + Partea a X-a + Partea a XI-a + Partea a XII-a) pentru modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov.

SC Măgurele Science Park SRL

S-a mai aprobat înființarea SC Măgurele Science Park SRL, cu asociat unic județul Ilfov, prin CJI. Capitalul inițial al societății este de 2.000 lei, împărțit în 20 părți sociale, în valoare de 100 lei fiecare, și este subscris integral de către jud. Ilfov, prin CJI. Cu vot secret, Dorin Mihalcea a fost ales administrator al societății, cu sediul în Măgurele, str. Florilor 36-40, bloc C1, ap. 5, Ilfov.