Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere rămân prioritare pentru Consiliul Judeţean Ilfov

În cadrul celei mai recente ședințe a Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost adoptată încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, reprezentat de CJI, și Clubul Sportiv Rapid București, în vederea extinderii proiectului de interes public județean ”Umple golul din viața ta!” Este vorba despre prezentarea câinilor aflați în adăposturile publice din Ilfov, la competițiile sportive, de orice natură, la care participă echipele Clubului Rapid, în vederea adopției de către iubitorii de animale. Câinii vor intra pe teren însoțiți de jucători/jucătoare, înainte de startul cometițiilor.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 573

Și, tot pentru reducerea numărului animalelor abandonate pe domeniul public al județului, o altă colaborare s-a încheiat între CJI și UAT Tunari, în vederea realizării proiectului pilot de interes public ”Mai multă responsabilitate, mai puțină suferință”. Astfel, se vor cumpăra și monta, pe raza localității – pe DJ 200B și pe mai multe drumuri secundare – un sistem complet de supraveghere video. Șase puncte strategige, unde s-a observat de-a lungul timpului, că, în mod constant, peste noapte, apar haite de câini abandonați. Cei identificați că abandonează animalele, vor fi sancționați conform legii.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei HCJI 111/2021 privind asocierea județului Ilfov, prin Consiliul Județean cu Sectorul 4, Ministerul Transporturilor, Metrorex și CFR SA în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei 2 de metrou Pipera-Berceni în zona de Sud, după Șos. de Centură, a primit, de asemenea, votul ”pentru” din partea consilierilor județeni. Reamintim că, deja este în lucru extinderea M2, cu o nouă stație amplasată pe Șos. Berceni, la 1,6 km după capătul M2 (Depoul IMGB – acum stația ”Berceni”). Noua stație de metrou, care se va numi ”Tudor Arghezi”, va avea două accese către București și alte trei către Șos. de Centură. Așadar, după această stație, se dorește a se realiza încă una, dincolo de Centura Capitalei, iar comuna Berceni să fie prima din România, care are metrou.

Asocieri pentru realizarea de investiții

Tot în cadrul ședinței CJI a fost adoptat proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 91/2017 privind aprobarea asocierii județului Ilfov, prin CJI cu unele UAT, prin consiliile locale, în vederea realizării în comun a unor obiective de interes public. Este vorba despre asocierea cu CL Cernica, pentru ”Lucrări reabilitare/modernizare drumuri în comună – pe străzile Bizanțului, Bizanțului – stația de apă, Prelungirea Gării Cățelu, Aleea Prelungirea Gării Cățelu, Intr. Prelungirea Gării Cățelu, Intr. Turcilor, Intr. Ursului, Intr. Eroilor, Intr. Lunii, Intr. Pădurii, Intr. Zorilor, Intr. T. Arghezi, Intr. Negru Vodă, Intr. M-ții. Ceahlău, Intr. M-ții Rodnei, Intr. M-ții Făgăraș, ­Intr. M-ții Bucegi, Intr. M-ții Apuseni, Intr. Oituz, Intr. Bâlea Lac, Intr. M-ții Parâng, Aleea A. Vlai­cu, Intr. Piatra Craiului, Intr. Petalelor, Intr. Stanei, Aleea Înfrățirii, Intr. Crișan, Intr. Tonciu, amenajarea sensului giratoriu din satul Căldăraru, Mieilor, Trestiei, Intr. Trestiei, Răscoalei, Inului, Liliacului, Fântânei, Intr. Fântânei, Izvorului și modernizare șanțuri și podețe pe străzile Traian, I. Creangă, Ștefan cel Mare, N. Titulescu, A. I. Cuza, N. Bălcescu, Unirii, N. Iorga, Tineretului”, în valoare de 9,5 milioane de lei.

S-au mai aprobat asocierile CJI cu: CL Cornetu, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Clădire punct de lucru ISU «Dealul Spirii», în comuna Cornetu”, în valoare de aproape 4,9 milioane de lei și tot cu CL Cornetu, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Centru școlar multifuncțional, în comuna Cornetu”, proiect în valoare de 22,7 milioane de lei; cu CL Brănești și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, pentru dotarea cu mobilier a sălii de mese din cantina școlară a Liceului Tehnologic ”Cezar Nicolau” și a laboratorului de fizică din cadrul unității de învățământ. Pentru aceasta se alocă de la bugetul CJI, 150.000 de lei.

Și tot de o asociere este vorba și în cazul construirii unui cămin cultural, în comuna Ciolpani (Str. Calea București, nr. 294). O asociere CJI – CL Ciolpani, în care Consiliul Județean contribuie cu 2.611.252,34 lei, iar de la bugetul local al comunei Ciolpani se alocă 290.139,15 lei. 

Transfer și actualizare indicatori, tot pentru continuarea derulării unor proiecte importante

Pe Ordinea de zi a ședinței CJI a urmat proiectul privind trecerea unui sector de drum din DJ 200B din domeniul public al județului și administrarea CJI, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transportului – Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ”Autostrada de Centură București km 00+000 – km 100+900”, sector Centura Nord km. 000+000 – km 52+770. Sectorul de drum județean se află pe traseul coridorul de expropriere al lucrării.

Apoi, s-a aprobat modificarea HCJI 68/2017 prin care s-a actualizat documentația tehnico-economică, etapa de proiectare ”Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție” (DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Construire pasaj suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, în localitatea Buftea”. Astfel, ”se cere revizuirea Studiului de Fezabilitate în vederea realizării unui pasaj subteran/suprateran pentru mărirea siguranței și confortului în exploatarea circulației rutiere. Pasajul se va proiecta cu o lățime a părții carosabile de 7,8 m, plus eventualele sporuri de lățime pentru drum cu 2 benzi, iar trotuarele vor avea lățimea utilă corespunzătoare localităților. (…) De asemenea, este necesară relocarea parțială a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, a rețelei de gaze naturale, rețelei de telefonie și rețelelor de instalații feroviare, pe zona aferentă lucrărilor. Odată cu relocarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și a reței de gaze se vor reface și noile racorduri la branșamente”, se precizează în Raportul care însoțește proiectul de hotărâre, pentru justificarea necesității modificării indicatori tehnico-economici.

Proiecte înscrise pentru finanțare prin Programul ”Anghel Saligny”

Pentru realizarea obiectivului de investiții menționat anterior – pasaj subteran/suprateran pe DJ 101 la intersecția cu calea ferată, în Buftea – s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a devizului estimativ. Este vorba despre o valoare totală a obiectivului, de 108.266.833,04 lei, valoarea solicitată de la bugetul de stat fiind de 103.754.313,81 lei, iar finanțarea de la bugetul local de 4.512.519,23 lei.

O altă cerere de fi­nanțare (în cadrul ace­luiași program de inves­tiții) și deviz estimativ au fost aprobate pentru obiectivul ”Pod pe DJ 101B, km. 39+276, peste râul Ialomița, sat Lipia”. Este vorba despre 23.134.094,38 lei – valoare totală a investiției, din care s-au solicitat de la bugetul de stat 22.524.808,18 lei, diferența de 609.286,19 lei urmând să fie asigurată de la bugetul local al județului.

În continuare, au fost aprobate și alte proiecte de hotărâri care au vizat, de asemenea, cereri de finanțare obiective de investiții, însoțite de devizele estimative, pentru:

=”Elaborare D.A.L.I. expertiză tehnică și P.T. pentru DJ 100, km. 2+200 (Otopeni) – km. 5+900 (Tunari)”. O valoare totală de 11.507.732,56 lei, din care se solicită de la bugetul de stat, în cadrul Programului de Investiții ”Anghel Saligny”, 11.284.343,76 lei;

=”Reabilitare și modernizare DJ101J între DJ 101 și Mănăstirea Sf. Nicolae Sitaru”. Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 7.960.602,23 lei, iar prin cererea de finanțare se solicită de la bugetul de stat, 7.738.359,93 lei;

=”Reabilitare și modernizare DJ 184 între DJ 101 (Moara Vlăsiei) și Autostrada A3”. Un proiect de investiții cu o valoare totală de 29.766.809,30 lei, suma solicitată a fi acordată de la bugetul de stat, prin ”Anghel Saligny”, fiind de 28.565.365,98 lei, diferența fiind suportată de la bugetul local;

=”Reabilitare și modernizare DJ 300 între Centura București și DN 2 (Șindrilița)”. O valoare totală de 81.529.756,91 lei și o valoare solicitată de la bugetul de stat, în cadrul Programului de Investiții ”Anghel Saligny”, de 78.208.102,98 lei;

=”Reabilitare și modernizare DJ 402 de la limita județului Ialomița până la DJ 200 (Gagu), Ilfov”. Un proiect cu o valoare totală de 103.236.598,47 lei, prin cererea de fi­nan­țare solicitându-se 89.492.150,69 lei;

=”Reabilitare și modernizare DJ 179 între DJ 101B (Periș) și limită județ Prahova”. De asemenea, un proiect important, cu o valoare totală de 89.407.173,14 lei, solicitarea de finanțare de la bugetul de stat fiind pentru 85.859.002,67 lei.

Reorganizare: SPCEP vs Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov

Au mai fost adoptate proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ilfov, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia, dar și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții la Spitalul de Psihiatrie ”Eftimie Diamandescu” Bălăceanca.

Prețuri medii pentru produsele agricole, pentru 2022

A fost adoptat proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 2022. Astfel, în Ilfov, pentru anul următor, prețurile medii practicate sunt de 0,7-0,9 lei/kg la grâu, 0,65-0,87 lei/kg la orz, 0,7-8,82 lei/kg la porumb, 1,5-1,8 lei/kg la floarea soarelui, 1,5-2 lei/kg la soia și între 1,5-2 lei/kg la rapiță.

Rectificare bugetară

Bugetul local al județului pe anul 2021 a fost rectificat în sumă totală de 307.189.202 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Astfel, s-a aprobat diminuarea bugetului la capitolul ”Dobânzi”, în valoare de 3 milioane de lei și majorarea bugetelor capitolelor ”Asigurări și asistență social”, în valoare totală de 5.194.000 de lei, ”Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, în valoare totală de 2.422.000 de lei și ”Transporturi”, în valoare totală de 6.191.689 de lei.

Dronă pentru ISU

A fost aprobată încheierea unui protocol de cooperare între județul Ilfov, reprezentat de CJI, și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București-Ilfov în vederea realizării proiectului ”Tehnică modernă pentru siguranța ta”. Este vorba despre utilizarea dronei aflate în dotarea Consiliului Județean Ilfov, în activitatea specifică a ISU ”Dealul Spirii”, în cadrul unor evenimente excepționale, care au caracter non-militar, care prin amploare și intensitate amenință viața și sănătatea populației, mediului înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate este necesară adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și management unitar al forțelor și mijloacelor implicate.

Sprijin pentru Biserică

Consilierii județeni au votat ”pentru” și în cazul proiectului de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru continuarea lucrărilor de construire a bisericii Parohiei Sf. Apostol Andrei, orașul Bragadiru. Este vorba despre 200.000 de lei, fonduri alocate din bugetul local al județului, în funcție de veniturile încasate, pentru completarea fondurilor proprii ale unității de cult.