˜ ”Pe urmele Marthei Bibescu”, Chitila Film Fest sau ”Caravana culturală” sunt doar trei dintre proiectele ce vor fi finanțate și de la bugetul local al județului

Ședința ordinară a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 27 aprilie 2016, condusă de președintele CJI, Marian Petrache, a debutat cu aprobarea contului de execuție al bugetului local al județului pentru trimestrul I, 2016, atât la capitolul venituri, cât și la cel de cheltuieli.

În continuare, consilierii județeni au votat modificarea HCJI 101/2015 pentru modificarea și completarea HCJI 68/2012 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) a județului. Astfel, gen. de brigadă Gheorghe Pop – fost șef al ISU ”Dealul Spirii” București – Ilfov, membru ATOP, a fost înlocuit de col. Flaviu Dorel Chișcop, actualul șef al instituției menționate. De asemenea, Ion Orațiu Rușeanu, fostul șef al IPJ Ilfov, membru ATOP, a fost înlocuit de noul șef al instituției, Aurelian Ciocârlan.

Consilierii județeni au mai aprobat participarea CJI în proiectul ”STOB Regions – Succession and Transfer of Business in regions” din cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe, finanțat de FEDR. Valoarea totală a proiectului este de 138.425 de euro și, în cazul obținerii finanțării, s-a aprobat cofinanțarea din bugetul Consiliului cu o sumă reprezentând un procent de maxim 15% din suma cofinanțării naționale – de 20.763,75 euro, res­tul de 85% reprezentând cofinanțarea ce va fi alocată prin intermediul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe. Programul urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creșterea economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional. Parteneri în cadrul ”STOB Regions – Succession and Transfer of Business in regions” sunt – IHK Projektgesellschft Brandenburg (Germania), Glasgow City Council (Scoția), Kainuun Etu Ltd (Finlanda), Region of Southern (Danemarca), Region of Malopolska (Polonia), Regional Development Agency Plovdiv (Bulgaria), BSC Kranj (Slovenia), Chamber of Commerce Sevilla (Spania) și CJ Ilfov.

 

Finanțarea culturii

Patru dintre proiectele de pe Ordinea de zi au vizat domeniul cultural. Astfel, au fost aprobate de consilierii județeni Acordul de parteneriat între CJI și Asociația Manieres pentru implementarea proiectului ”Pe urmele Marthei Bibescu” și accesarea fondurilor aferente Programului ACCES (al Ministerului Culturii) – instrument de finanțare menit să susțină acțiuni și proiecte culturale din domenii precum artele vizuale/arhitectură, cultură scrisă, cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural mobil, care să se desfășoare pe perioada anului 2016 și să promoveze valorile culturale contemporane din România. Valoarea proiectului este de 120.038 de lei, iar CJI, în calitate de solicitant, va asigura contribuția proprie pentru beneficiarul finanțării, în sumă de 24.038 lei.

Al doilea proiect a vizat aprobarea Acordului de parteneriat între CJI și Fundația Pro Chitila, pentru implementarea proiectului ”Chitila Film Fest”. CJI intenționează astfel să obțină finanțare, tot în cadrul ACCES, pentru acest proiect, care are ca principal obiectiv promovarea turismului cultural, prin participarea unui public țintă cât mai variat, la activități culturale din domeniul cinematografiei. Bugetul total al proiectului este de 124.500 de lei, prin intermediul ­ACCES, finanțarea din partea Ministerului Culturii este de 99.600 de lei, iar cofinanțarea CJI este de 24.900 de lei.

Cel de-al treilea proiect a fost legat tot de un Acord de parteneriat – între CJI și Asociația Șezătoarea Urbană – pentru implementarea proiectului ”Caravana culturală”. Valoarea acestuia este de 70.000 de lei, iar CJI, în calitate de solicitant, va asigura contribuția proprie pentru beneficiarul finanțării, de 14.000 lei. ”Caravana culturală” are drept scop susținerea și promovarea elementelor culturii contemporane românești, așa cum sunt ele selectate și prezentate de creatorii de artă și livrarea acestor producții culturale direct publicului țintă.

Prin al patrulea proiect de hotărâre s-a aprobat Programul de activități cultural – educative și artistice, pe 2016, al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.

 

Posturi pentru spital

Consilierii județeni au mai aprobat transformarea unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean Ilfov. Este vorba de postul de director asistență medico-sanitară – îngrijiri medicale în asistent medical șef pe unitate (se va scoate la concurs) și un post de economist I în inginer IA (dată fiind necesitatea reorganizării Biroului de achiziții publice și ținând cont de nevoile actuale ale instituției).

Și, legat tot de Spitalul Județean, un alt proiect de hotărâre aprobat a avut în vedere înlocuirea Cristinei Manicea, fost consilier județean și vicepreședinte al CJI, membru în CA al unității medicale, cu Andrei Scutelnicu, consilier județean.

 

”Poveștile Dunării, spuse de valurile ei”

”Poveștile Dunării, spu­se de valurile ei” este denumirea unui proiect din cadrul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe (finanțat de FEDR), pentru care a fost aprobată participarea CJI. O valoare totală de 185.000 euro, iar în cazul obținerii finanțării, cofinanțarea din bugetul CJI va reprezenta un procent de maxim 15% din suma cofinanțării naționale, în valoare de 27.750 euro, restul de aproximativ 85% reprezentând cofinanțarea ce va fi alocată prin intermediul Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe. Obiectivul proiectului ”Poveștile Dunării, spuse de valurile ei” este de a crea un parteneriat în vederea elaborării și implementării unei aplicații privind realizarea unei cooperări și sprijin la nivel regional european cu scopul de a pune în evidență cadrul oferit de valorile naturale și culturale ale spațiului dunărean, ca spa­țiu european. Partenerii din cadrul proiectului vor fi reprezentanți ai autorităților publice centrale din sectorul mediului și al culturii, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai sectorului ONG‑uilor din statele membre ale UE conectate la bazinul dunărean.

 

Reactualizarea componenței Comisiei de Urbanism

 

La final, s-a aprobat reactualizarea componen­ței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ilfov, din care a fost exclusă Cristina Manicea.