Bun de plată!

Pe 31 august a.c. a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Județean Ilfov (CJI), principalul punct pe Ordinea de zi, care necesita aprobare grabnică, fiind legat de proiectul de hotărâre pentru modificarea HCJI 100/08.08.2016, privind utilizarea unei sume din execedentul anual al bugetului local.

Caracterul urgent a fost impus de înștiințarea pe care o primea – pe 19 august 2016 – CJI, de la ANAF, care anunța că ”Biroul executorului judecătoresc Rădulescu Marian a depus la Structura de Trezorerie Ilfov adresa de înființare a popririi în dosarul de executare 68/2016, în sumă de 66.779.137,43 lei, debitor – județul Ilfov, creditor – minicipiul București, însoțită de Încheierea din data de 14.07.2016, prin care s-a solicitat executarea silită (…)”. A fost trimisă, de asemenea, și înștiințarea privind înființarea popririi asupra conturilor bancare ale CJI, pentru suma menționată mai sus (din care 65.986.901,43 lei reprezentând creanța datorată Capitalei și 792.236 lei (TVA inclus) – cheltuieli de executare și onorariul executorului judecătoresc).

Despre ce este vorba și de unde această datorie uriașă? Din, așa cum Jurnalul de Ilfov a mai relatat, neplata serviciului de transport public de călători prestat de către RATB în Ilfov, în perioada martie 2006 – aprilie 2008. Amintim, în acest context, faptul că, în 2006, conducerea CJI de la acea vreme a încheiat cu Primăria Capitalei un contract de asociere privind transportul public de persoane, ce urma a fi prestat de către RATB, pentru locuitorii din Ilfov, cu mențiunea că diferența de tarif va fi achitată de către CJI. Acest lucru nu s-a întâmplat, datoria a crescut, iar noua conducere a CJI a încercat, încă din 2012, soluționarea problemei. Și aproape s-a reușit, printr-o înțelegere verbală cu primarul general Sorin Oprescu, care însă nu a mai apucat să fie și transpusă în practică. Părțile stabiliseră o eșalonare anuală a plății, dată fiind valoarea mare a creanței (care reprezintă, spre exemplu, valoarea bugetului de investiții CJI pe un an și jumătate). Acum, însă, noua administrație de la București nu a mai agreat plata eșalonată și a solicitat plata grabnică și integrală a datoriei.

Prin urmare, consilierii județeni au fost de acord cu modificarea HCJI 100/8.08.2016, în sensul trecerii unor sume de bani din fondul de rezervă al CJI, într-un cont special din care executorul judecătoresc să poată lua banii pentru creanță, temându-se de poprirea conturilor și pierderea, în aceste condiții, a unor finanțări europene. Suma reprezentând onorariul executorului judecătoresc și cheltuielile cu executarea – va fi contestată, apreciindu-se că este una foarte mare, în condițiile în care nu a fost vorba decât de trimiterea unor notificări.

 

Modificări în actele constitutive și statutele unor GAL-uri și bani pentru școala din Crețești

Următoarele două puncte ale Ordinii de zi, aprobate de către consi­lierii județeni, au vizat modificări ale actelor constitutive și statutelor asociațiilor GAL Sabar Ilfov Sud și GAL Ilfovăț Ilfov Sud Vest. În ambele cazuri a fost vorba de înlocuirea unor reprezentanți ce aveau calitatea de membri fondatori.

Iar cel din urmă proiect de hotărâre supus votului consilierilor ju­de­țeni a vizat asocierea județului, prin CJI, cu Vidra, prin Consiliul Local Vidra, în vederea realizării obiectivului de interes public ”Reparații școală Crețești”. Proiectul a trecut cu un vot împotrivă – cel al consilierului local George Georgescu (ALDE), care a considerat că este vorba de o lucrare de reparații, care nu justifică asocierea. Iritat de atitudinea consilierului, președintele Marian Petrache a cerut, inițial, consilierilor PNL să nu voteze nici ei proiectul, însă a revenit repede asupra îndemnului, conștient de faptul că soarta unor elevi care revin la școală într-o unitate de învățământ deteriorată nu-și are locul în mijlocul unor jocuri politice și de ambiție.

S-au aprobat, așadar, asocierea CJI cu CL Vidra și contribuția Consiliului la repararea școlii, în sumă de 270.000 de lei. Acesteia se adaugă contribuția CL Vidra, de 30.000 de lei.

 

Doi noi consilieri județeni au depus jurământul

În debutul ședinței de Consiliu, noii consilieri județeni, din partea ALDE, validați la precedenta ședință – Ion Moșteanu și Valentin Diblă – au depus jurământul. Aceștia au devenit consilieri județeni după încetarea mandatelor de drept înainte de expirarea duratei normale a acestora pentru Nicolae Nasta – care a optat pentru postul de senator, deținut și înaintea alegerii în funcția de consilier județean – și pentru Mircea Minea – ales primar la Chiajna, aleși pe listele Alianței Liberalilor și Democraților din România. Demersul a fost unul festiv, colegii celor doi s-au ridicat în picioare și au asistat la momentul solemn, după care, alături de președintele Marian Petrache, i-au felicitat pe noii consilieri județeni și le-au urat succes în ceea ce vor să realizeze pentru mai binele locuitorilor din Ilfov.