Este oficial! Tinerii care-și continuă studiile până la vârsta de 26 ani și care nu lucrează nu mai sunt nevoiți să depună la sediul casei de asigurări de sănătate adeverință de la unitatea de învățământ, pentru a-și dobândi calitatea de asigurat. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Ministerul Educației Naționale (MEN) au semnat un protocol în acest sens. 

 

Elevii și studenții, inclusiv doctoranzii cu vârsta până-n 26 de ani, sunt asigurați la Sănătate, pe toată perioada studiilor. Concret, ei nu plătesc asigurări de sănătate, dacă nu realizează venituri din muncă. “Până acum, pentru a-și actualiza calitatea de asigurat, persoanele menționate trebuiau să depună la sediul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află o adeverință eliberată de unitatea în care studiază, la începutul fiecărui an de învățământ. Protocolul semnat de MEN și CNAS va permite renunțarea la această formalitate, inițial pentru elevi, iar într-o etapă ulterioară și pentru studenți/doctoranzi, verificarea și validarea calității de asigurat urmând să fie efectuată de CNAS prin intermediul unor servicii web dezvoltate de Ministerul Educației și a accesului la datele din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR). Acest protocol vizează debirocratizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, printr-un efort comun al celor două instituții. Ministerul Educației și Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor asigura și controla modul de respectare a prevederilor protocolului pentru asigurarea protecției și securității datelor furnizate”, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.