Misiunea organismului internaţional al contabililor, IFAC,  constă în consolidarea profesiei contabile la nivel global, prin  standarde armonizate, capabile să furnizeze servicii de înaltă calitate în interesul public. Consiliul  pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA), din cadrul IFAC elaborează şi emite prin propria sa autoritate standarde etice de înaltă calitate pentru toţi profesioniştii contabili din lume. 

Există un pachet obligatoriu de principii al aceste profesii, care trebuie respectat cu rigoare şi onestitate. Vorbim în primul rând despre integritatea şi corectitudinea în toate relaţiile interumane, mai ales în cele de afaceri. Pe de altă parte, obiectivitatea nu trebuie să permită prejudecăţile, conflictul de interese sau influenţa nedorită în raţionamentele profesionale ale altor persoane. Competenţa profesională şi prudenţa alcătuiesc un binom important în serviciile oferite partenerilor de colaborare. Sunt de urmărit asiduu toate noutăţile care se referă la practica specială în domeniu, dar şi a legislaţiei şi tehnicilor moderne, recent intrate în uz. 

Alte elemente fundamentale active ale profesiei

Confidenţialitatea rămâne o normă de conduită esenţială. Particulariatea ei se relevă  atît ca principiu educaţional, cât şi ca regulă obligatorie de lucru. Nici una dintre infomaţiile dobândite nu poate fi divulgată unei terţe părţi, fără autorizarea corespunzătoare şi precisă a celui îndreptăţit. Cu atât mai mult cu cât domeniul de activitate predilect  este cel al afacerilor.

Desigur, există şi excepţii de la aceste rigori obligatorii. Numai că ele sunt pecis stabilite şi delimitate. Iată că, în consecinţă, numai un drept legal oferă o premisă de exceptare de la acea normă obligatorie profesional. La acestea se poate adăuga datoria legală, de a nu păstra un secret care ar intra în contradicţie cu principiile de drept juridic. Oricum, excepţiile amintite nu pot fi folosite în interesul personal al profesionistului contabil, ori al unor terţe părţi.  

Ajungem în mod firesc la conduita profesională sau profesionalismul celui care practică această meserie. Atenţia trebuie îndreptată asupra a tot ce poate discredita breasla din care face parte.  

Respectul faţă de nor­mele tehnice şi profesionale se referă şi la datoria de a urma cu abilitate instrucţiunile clientului sau ale patronului. Asta în măsura în care ele sunt compatibile cu cerinţele de integritate şi obiectivitate ale profesiei, iar în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenţa. În plus, ei trebuie să se conformeze legislaţiei, normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC, IASB, CECCAR, CAFR.