Comisia Națională a Monumentelor Istorice va avea rol decisiv în privința declasării/clasării unui monument istoric, potrivit unei Ordonanțe de Guvern adoptate recent. Astfel, Ministerul Culturii va putea emite ordinul de clasare sau declasare a unui monument istoric doar în condițiile în care Comisia Națională a Monumentelor Istorice a propus clasarea/declasarea.

Comisia Națională a Monumentelor Istorice este alcătuită din mai mulți specialiști în domeniu, iar, până acum, avizul lor era consultativ și ultimul cuvânt îl avea Ministerul Culturii, care semna avizul de clasare/declasare. „Ministrul Culturii poate solicita motivat acestei Comisii reexaminarea propunerilor formulate în diferite cazuri. Guvernul a modificat în acest sens, printr-o Ordonanță, Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. Relația dintre comisiile zonale și direcțiile pentru cultură din teritoriu va fi una similară cu aceea dintre Comisia Națională a Monumentelor Istorice și Minister. Potrivit actului normativ adoptat, la nivel local se vor reorganiza comisiile zonale ale monumentelor istorice, care funcționează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, ca organisme științifice de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil. Componența acestor comisii zonale se aprobă prin ordin al ministrului Culturii, iar din fiecare comisie vor face parte câte 11 membri, din care cel puțin un arhitect, un arheolog, un istoric de artă și un inginer constructor“, se arată intr-un comunicat de presă postat pe site-ul Ministerului Culturii.

 

Conform legislației în vigoare până la momentul apariției ordonanței despre care am menționat, avizele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și cele ale comisiilor zonale erau consultative, ceea ce a determinat, în timp, pierderea mai multor clădiri monument istoric sau nu s-au putut clasa imobile valoroase.