La sediul Prefecturii Ilfov s-au reunit, săptămâna trecută, membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru aprobarea Programului de măsuri toamnă – iarnă 2019 – 2020, ce cuprinde principalele măsuri întreprinse în condiţii de iarnă în activităţile din domeniile energetic, transporturi, protecţia mediului şi ocrotirea sănătăţii populaţiei. Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor vor fi implicate administraţiile publice locale şi judeţene, serviciile publice deconcentrate, precum şi agenții economici de pe teritoriul judeţului.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 475

Spre exemplu, pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a activităţii de distribuţie a energiei electrice, Enel Distribuţie Muntenia – Zona Reţea Ilfov a elaborat (pentru trecerea vârfului de sarcină) un program de măsuri tehnice, operaționale, organizatorice și administrative.

În transporturi, pentru menţinerea stării de viabilitate a drumurilor pe timpul sezonului rece şi derularea în condiţii bune a traficului vehiculelor de transport în comun, individuale şi de mărfuri pe timp de iarnă se va urmări realizarea (de către Secția de Drumuri Naționale București Nord și Sud, Consiliul Județean Ilfov, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov) de lucrări precum impermeabilizarea părţii carosabile, asigurarea scurgerii apelor sau de apărare cu panouri parazăpezi şi perdele forestiere de protecţie. Pe partea de semnalizare rutieră – se va completa numărul indicatoarelor de circulaţie fixe şi mobile specifice sezonului de iarnă și se vor folosi mijloacele de semnalizare mobile necesare în cazul închiderii temporare a circulaţiei pe sectoare de drumuri blocate, se pregătesc baze de deszăpezire și se instruiește personalul etc.

Scăderea nivelului apelor în acumulări

Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Ilfov – Bucureşti şi-a propus – scăderea nivelurilor de retenție a apei în lacurile de acumulare la nivelurile minime de exploatare pentru inspecții tehnice ale lucrărilor imersate și pentru pregătirea regimului de exploatare în perioada de timp friguros;

– asigurarea stării tehnice de funcționare a echipamentelor hidromecanice și instalaţiilor electrice de la baraje, noduri hidrotehnice și prizele de apă din administrare, inclusiv pregătirea pentru perioada de timp friguros;

– asigurarea surselor pentru alimentarea cu energie electrică și verificarea funcționării instalațiilor de iluminat ale sediilor, formațiilor, cantoanelor și spațiilor tehnologice de la barajele, nodurile hidrotehnice și prizele de apă din administrare;

– efectuarea probelor de funcționare a instalațiilor de încălzire ale sediilor formațiilor, cantoanelor și spațiilor tehnologice de la baraje, noduri hidrotehnice și prizele de apă din administrare și asigurarea combustibilului necesar încălzirii spațiilor de lucru;

– asigurarea stării tehnice de funcționare a mijloacelor de transport și a utilajelor din dotare;

– asigurarea punctelor de lucru cu stocuri de sare, nisip, unelte pentru deszăpezire;

– inventarierea, verificarea materialelor și mijloacelor de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor aflate în dotarea punctelor de lucru și magaziei centrale SGA Ilfov-București și a condițiilor de depozitare a acestora;

– asigurarea fluxului informațional operativ pentru transmiterea informărilor/atenționărilor/avertizărilor hidrologice!

Grijă pentru sănătatea ilfovenilor

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a judeţului va actualiza baza de date cu persoanele aflate la risc (dializați, gravide cu risc, pacienți cronici, persoane cu nevoi speciale) și o va transmite către ISU și Instituția Prefectului Județului Ilfov. Va efectua controale în unităţi sanitare de orice tip, în scopul verificării, depistării, înregistrării şi raportării bolilor respiratorii acute și va efectua controale în unităţile spitaliceşti în scopul verificării înregistrărilor, raportărilor şi asigurării condiţiilor de izolare a bolnavilor cu boli respiratorii acute care se prezintă la camerele de gardă şi în UPU. Toate unitățile sanitare vor fi controlate și verificate la asigurarea confortului termic, iar grupele populaţionale la risc (cadrele sanitare, copiii și adulții din instituțiile de ocrotire, bolnavii cronici cu risc de îmbolnăvire crescut, personalul din instituțiile publice ale județului) vor fi vaccinate antigripal în cabinetele medicale de medicină de familie. În perioada sărbătorilor de iarnă se vor asigura (iar acest lucru se va verifica de către DSP Ilfov) servicii medicale în liniile de gardă din unităţile sanitare cu paturi şi în UPU din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov.

De asemenea, se vor verifica asigurarea cu medicamente și materiale sanitare necesare tratării afecţiunilor specifice sezonului rece în unitățile sanitare din județ și asigurarea unui meniu corespunzător caloric în cadrul unităţilor de asistenţă medico-socială; dotarea cu echipament de protecție specific; asigurarea microclimatului, a condițiilor de depozitare a laptelui și cornului, în școli, precum și efectuarea triajului epidemiologic, de asemenea, în unitățile de învățământ.

Și conducerea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov a anunțat o serie de măsuri, printre care: aprovizionare, cu medicamente şi materiale sanitare pentru toată perioada de iarnă; aprovizionarea şi echiparea cu materiale specifice sezonului rece pentru ambulanţe; întreţinerea permanentă în stare de funcţionare a întregului parc auto, având grijă să funcţioneze în parametrii optimi şi instalaţiile de încălzire ale ambulanţelor; asigurarea personalului medical şi auxiliar medical cu echipament de protecţie împotriva temperaturilor scăzute și umezelii; trusele medicale, pe lângă conținutul din normative, vor fi dotate cu medicamente specifice pentru afecțiunile de sezon (antibiotic, antitermice); se va urmări aprovizionarea cu saltele termice pentru incubatoarele de transport nou-născuți și se va suplimenta numărului de echipaje atunci când situațiile impun această măsură.

Personalul SABIf expus va începe vaccinarea antigripală.

ISU B-If, gata de intervenție

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la nivel judeţean şi local, ISU București-Ilfov propune verificarea tehnicii specifice și a stocurilor de materiale necesare acțiunilor de deszăpezire; verificarea și actualizarea în regim de urgență a planurilor proprii și acțiuni specifice sau cele asociate gestionării unor astfel de evenimente, precum și elaborarea planurilor de cooperare a structurilor abilitate în domeniu; asigurarea reprezentanților în structurile de management al situațiilor de urgență organizate la nivelul județului; asigurarea fluxului informaţional la nivel local pentru punerea în aplicare a măsurilor de pregătire, prevenire şi răspuns, cuprinse în planurile de apărare specifice; pregătirea la nivelul fiecărei instituții a forțelor și mijloacelor necesare îndeplinirii misiunilor, conform funcţiilor de sprijin repartizate; transmiterea atenționărilor și avertizărilor hidrometeorologice către instituțiile membre în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov și Comitetele Locale pentru Situații de Urgență; instruirea personalului şi asigurarea executării serviciului de permanenţă la sediile primăriilor când situaţia impune acest lucru; verificarea spațiilor în care poate fi asigurată relocarea, cazarea şi hrănirea persoanelor surprinse în trafic sau afectate de fenomenele meteorologice periculoase; intensificarea informării populaţiei cu privire la regulile și măsurile de protecție ce trebuie respectate pe timpul avertizărilor meteorologice/hidrologice; atenționarea tuturor operatorilor economici sursă de risc în vederea asigurării condițiilor optime de funcționare pe timp de iarnă, pentru evitarea producerii unor accidente tehnologice etc.