MADR pregătește un proiect de hotărâre de guvern pentru distribuirea de ajutoare în valoare de peste 11 milioane de euro, pentru sectoarele de lapte și de carne de porc afectate de embargoul impus Rusiei și de reducerea importurilor Chinei de pe Piața europeană. Concret, se are în vedere distribuirea de ajutoare și compensații de 8,73 milioane de euro pentru lapte și sectorul produselor lactate și 2,37 milioane de euro pentru sectorul de creștere a porcinelor. Pentru a primi subvențiile, producătorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie înscriși în sistemul cotelor de lapte la APIA, să fie în activitate, să aibă încheiat un contract pe perioadă de minim 6 luni valabil la data depunerii solicitării cu un cumpărător, cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, iar producția de lapte livrată de beneficiar să fie de minim 5 tone.

 

Sumele, calculate potrivit cotei de livrări

Suma aferentă fiecărui producător se calculează de către APIA conform cotei individuale de livrări la data de 31 martie 2015. Sumele pe care le vor primi sunt de 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte de până în 20 tone inclusiv; 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte de până la 200 de tone inclusiv; 2.900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 tone. În sectorul de creștere a porcinelor, ajutorul financiar se acordă crescătorilor care dețin ferme de porci la îngrășat în exploatații autorizate de ANSVSA și înregistrate în Registrul Național și au livrat și clasificat porci în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015, inclusiv porcii obținuți din producție proprie, sau ferme de reproducție în exploatații autorizate de ANSVSA și înregistrate în Registrul Național. Compensațiile se acordă în funcție de efectivul mediu de scroafe și/sau scrofițe din perioada 1 ianuarie — 31 august 2015. Suma de 2,37 milioane de euro pentru acest sector se va repartiza astfel: echivalent în lei la 2 milioane de euro la fermele de porci la îngrășat și echivalentul în lei 300.000 de euro pentru fermele de reproducție.

 

Adeverințe pentru fermierii aflați în eșantionul de control

APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii SAPS și ai plăţii redistributive care sunt în eșantionul de control pe teren, chiar dacă acest control nu este finalizat.

Potrivit actelor adiţionale, la solicitarea scrisă a fermierului, centrul judeţean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2015 va elibera o adeverinţă prin care confirmă faptul că beneficiarul a depus  cererea unică de plată şi că s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii de plată, până la data emiterii adeverinţei. De asemenea, în adeverinţă se va menţiona suprafaţa determinată pentru plată în cadrul schemei SAPS și plății redistributive, dar şi faptul că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma cuvenită aferentă SAPS și plăţii redistributive.