COMUNICAT DE PRESĂ

                         În atenţia angajatorilor care încadrează şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării  îndeplinesc condiţiile de pensionare

                Angajatorii care încadrează în muncă şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau pensia pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de pensionare anticipată parţială, beneficiază lunar pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj.

                      Pentru acordarea acestei sume angajatorii vor încheia cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, în termen de 12 luni de la data angajării persoanelor, o convenţie prin care angajatorul încadrează în muncă şomeri aflaţi în categoriile menţionate anterior, conform anexei nr. 19 din HGR nr. 174/2002.

                     În vederea încheierii convenţiei angajatorii vor depune o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că în ultimi doi ani nu au mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoanele angajate, precum şi următoarele documente:

                    – actul de identitate (copie);

                    – actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

                    – certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat realizat până la data angajării;

                    – actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de muncă în condiţii deosebite sau special, după caz (copie);

                    – actul emis de angajator, din care să reiasă datele la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, precum şi modul cum au fost calculate aceste date. 

                    Calculul datelor la care persoana îndeplineşte condiţiile pentru a solicita pensia anticipată partial sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă revine angajatorului, care va avea în vedere condiţiile existente la data angajării şi îşi asumă răspunderea pentru datele communicate.