@ Specialiștii au discutat despre găsirea unor modalități cât mai eficiente care să permită identificarea și intervenția corectă în situațiile de bullying

În inima orașului Buftea, Palatul Cultural a găzduit conferința “Școala pentru toți”, un eveniment desfășurat sub îndrumarea Școlii Gimnaziale Nr. 1, care a reprezentat un prilej deosebit pentru învățare și partajare a cunoștințelor și experiențelor legate de integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și prevenirea bullying-ului în mediul școlar.

Articol apărut în nr. 701 al Jurnalului de Ilfov, ediția print

08-09

Conferința “Școala pentru toți: Strategii de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale și de prevenire a ­bulliyng-ului“, organizată de Școala Gimnazială Nr. 1 din Buftea, vineri, 26 aprilie, la Palatul Culturii, a adus alături specialiști de renume, profesori, elevi și părinți. Împreună și-au dorit să găsească soluții pentru o educație incluzivă și echitabilă pentru toți copiii.

Într-o societate în care diversitatea și incluziunea sunt recomandate, organizarea de către Școala Gimnazială Nr. 1 din Buftea, la inițiativa prof. psihopedagog Alexandra Roznovan, a unei conferințe dedicate acestui subiect de actualitate, a fost relevantă și necesară, ne-a declarat prof. Aretinica Rudeanu, directorul unității de învățământ care a găzduit evenimentul.

Un loc pentru învățare și schimb de idei

”Conferința a oferit un spațiu vital pentru împărtășirea celor mai bune practici, cercetări și resurse menite să sprijine și să îmbunătățească experiența educațională a acestor copii. Nu a fost “doar un loc de învățare și schimb de idei, ci și un angajament pentru creșterea incluziunii și a accesului la educație pentru toți copii, indiferent de nevoile lor speciale“, așa cum a menționat prof. Aretinica Rudeanu, în cuvântul de deschidere. În continuare, conducătorul unității de învățământ a menționat că ideea organizării a pornit de la nevoia cadrelor didactice de a găsi soluții, de a avea acces direct la opinii și experiențe cu privire la relaționarea corectă, empatică, eficientă cu elevul care are nevoi educaționale speciale.

Conferința s-a bucurat de parteneri impor­tanți, precum Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Ilfov, Universitatea din București – Departamentul de formare al cadrelor didactice și Primăria Buftea. S-au alăturat Asociația București pentru Copii Dislexici, Asociația The Story of Autism, Asociația Am Nevoie de Educație și Fundația Special Olympics din România.

Prevenția, esențială pentru diminuarea bullying-ului

“Suntem mândri să anunțăm că Şcoala Gimnazială Nr 1 Buftea a început un nou proiect despre o temă de actualitate în societatea noastră. Prin această conferință dorim să atragem atenția asupra acestui fenomen și, în același timp, să prezentăm modalități de prevenție și intervenţie în diminuarea bullying-ului, precum şi tehnici de schimbare a comportamentelor agresorilor şi de apărare emoţională a celor agresaţi. Obiectivul final al conferinței este de a oferi participanților exemple de metode și strategii de lucru în rezolvarea diverselor situații de bullying, astfel încât incidența cazurilor să se reducă, iar specialiștii să identifice corect situațiile de bullying și să știe cum să intervină“, a menționat prof. Adriana Stoica, inspector școlar general ISJ Ilfov, în mesajul transmis auditoriului.

Peste 65.000 de copii din România au certificare CES

În anul școlar 2022-2023, existau 65.082 de copii cu certificare CES, 46.779 în învățământul de masă și 19.023 în învățământul special, așa cum a menționat, plecând de la o statistică a Ministerului Educației, prof. univ. dr. Traian Vrăsmaș, de la Universitatea Ovidius din Constanța. Potrivit specialistului, numărul acestora este în creștere, de la an la an. Cu toate acestea, conform Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2022-2027, în școlile de masă numărul cadrelor didactice formate pentru lucrul cu copiii cu dizabilități și/sau CES este redus, nu există resurse educaționale sistematice specifice lucrului cu acești copii, iar asigurarea facilitatorilor școlari, care să fie prezenți la orele de curs este problematică, deoarece activitatea acestora nu este finanțată de sistemul educațional. Tocmai de aceea, în prezentarea prof. univ. dr Ecaterina Vrăsmaș, de la Universitatea București, președintele Asociației RENINCO (rețeaua națio­nală care promovează integrarea și incluziunea educațională și socială a copiilor și tinerilor cu CES) s-a pus accentul pe rolul profesorului, indiferent de nivel (preșcolar, primar sau gimnazial), în dezvoltarea unor practici didactice cât mai incluzive.

O prezentare extrem de interesantă și actuală a avut și psiholog Marius Zamfir, președinte și membru fondator al Asociației pentru Sănătatea Mintală a Copilului, asociație care oferă servicii de terapie și evaluarea copiilor și adolescenților cu probleme de sănătate mintală. Acesta a vorbit despre impactul tehnologiei excesive asupra creierului copilului.

Au mai susținut prezentări prof. dr Magdalena Toma, de la Universitatea București, director adjunct al Penitenciarului Ploiești – “Aspecte psihopedagogice privind devianța tinerilor. Violența ca factor de risc pentru insuccesul școlar“, prof dr. Nicoleta Stănică, inspector școlar învățământ primar ISJ Ilfov – “Literația pentru copiii cu CES“, lector univ. dr Ruxandra Foloștină, Universitatea București – “Bullying-ul, o problemă de empatie și respect“, dr. Ramona Gheorghe, medic psihiatrie pediatrică – “Strategii de susținere a copiilor cu CES pentru integrarea școlară și prevenire a bullying-ului“. Din partea CJRAE Ilfov au avut intervenții prof. Alexandra Roznovan și prof. Alexandra Dragomir cu temele “Repere psihopedagogice pentru un mediu școlar incluziv“, respectiv “Parteneriat pentru incluziune dintr-o abordare psihopedagogică“.

Din experiența contactului nemijlocit cu acești copii, din partea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Buftea au avut intervenții prof Ileana Manea, profesor de matematică, care a prezentat un studiu de caz pe tema strategiilor de incluziune a copiilor cu CES în învățământul de masă, și prof. înv. primar Iulian Ichim, care împreună cu dr. Ana Maria Ichim, medic primar pediatru, au evidențiat im­portanța diagnosticării și intervenției timpurii pentru o susținere eficientă a acestor copii.

Asociaţia The Story of Autism a fost prezentă cu teatrul forum, intitulat Shadow, un concept care și-a dorit să exprime latura ascunsă a unei persoane sau a unei situații în care se poate găsi în viața reală o persoană cu dizabilități. Punerea în scenă a unui caz real, în care mama unui copil cu autism (Vlad) se luptă să-l integreze în societatea unde se confruntă cu probleme de bullying, a adus în prim-plan dificultățile pe care trebuie să le înfrunte familiile cu copii autiști, precum și importanța empatiei și înțelegerii lor în acest context.

Deși a fost o con­ferință maraton, peste șase ore, atmosfera a fost una de interes, empatie, dorință de comunicare și de perfecționare. Specialiștii prezenți la eve­niment au fost de acord în privința faptului că este necesară o formare continuă a cadrelor didactice pentru a reuși integrarea copiilor cu CES în colectivul de elevi și în societate, cu responsabilitate, grijă, înțelegere.

Participanții la con­ferință au concluzionat că succesul poate fi asigurat doar printr-o colaborare strânsă între toți factorii implicați pentru a asigura acestor copii suportul adecvat din punct de vedere medical, psihologic, educațional, terapeutic, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității vieții și a rezultatelor pe termen lung.

Ce sunt cerințele educaționale speciale?

Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) sunt necesităţile educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor individuale și celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare ori de altă natură, precum și o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională etc.).

Cui mă adresez dacă un copil cu CES are probleme la școală sau la grădiniță?

Copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor, pentru a avea acces la educație. Școlile trebuie să ofere șanse egale la educaţie fiecărui copil, indiferent de posibilităţile sale de învăţare, participare și dezvoltare. Iar comunitatea trebuie și ea pregătită să accepte nevoile acestor copiii. Nu ezitați să cereți școlilor și inspectoratelor școlare ajutorul!

Admiterea copiilor cu CES în liceu

Autoritățile au luat măsuri pentru elevii cu CES și dreptul lor de a învăța în școlile de masă. De aceea, pentru prima dată în România, există locuri special dedicate lor în liceele din toată țara. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Adopție a încheiat, în 2020, un parteneriat cu Ministerul Educației pentru ca în licee să fie alocate locuri distincte. În urma acestui parteneriat, ministrul Educației a emis un ordin care reglemenează aceste locuri  distincte pentru elevii cu CES din școlile speciale și de masă, peste numărul de locuri din unitățile respective de învățământ. Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate se realizează de către Comisia de admitere județeană/a municipiului București. Înscrierea se realizează în baza certificatului de orientare școlară și profesională a elevului. Mai multe detalii privind înscrierea pot fi obținute de la unitățile de învățământ și de la inspectoratele școlare.