Aprobarea PUZ-ului pentru obiectivul de investiții cu funcțiunile: ”Parc logistic, depozitare mărfuri generale, birouri, servicii, comerț, utilități” – beneficiar Willbrook Construct SRL – crează cadrul legal pentru realizarea ulterioară a căilor de acces și noului giratoriu care să rezolve problemele de trafic din zona Centurii și a autostrăzii A3 și ”deschide orizontul” dezvoltării comunei Ștefăneștii de Jos, și pe partea de Vest, zonă ”total ruptă de comună după realizarea A3”

Articol publicat în Jurnalul de Ilfov Nr. 534, ediția print

Consiliul Local al comunei Ștefăneștii de Jos s-a întrunit vineri, 29 ianuarie 2021, de la ora 12.00, în sala de ședințe din Str. Stadionului nr. 1, pentru aprobarea mai multor proiecte de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, cele mai importante dintre acestea vizând, de exemplu, aprobarea PUZ-ului pentru obiectivul de investiții cu funcțiunile: ”Parc logistic, depozitare mărfuri generale, birouri, servicii, comerț, utilități” – beneficiar Willbrook Construct SRL, aprobarea luării în folosință și exploatării, cu titlu gratuit, a forajului de mare adâncime al societății CUMPĂNA 1993 SRL, situat pe Str. Sinaia nr. 12, comuna Ștefăneștii de Jos, de către comuna Ștefăneștii de Jos și aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ștefăneștii de Jos, pentru anul școlar 2021-2022.

Primarul comunei, Ștefan Ionel Robert a explicat consilierilor locali că a identificat o soluție realizabilă pentru fluidizarea traficului din cartierul Cosmopolis, ”și, știți foarte bine că, încă din 2017, căutăm soluții pentru rezolvarea acestei probleme. Iar soluția pe care am 44identificat-o acum este foarte bună. De la Moschee, în dreapta, avem apoi ieșire și la Autostradă, și în Ștefănești, drum drept. Facem demersuri la dezvoltatorul cartierului Cosmopolis să ne doneze cu titlu gratuit terenul necesar pentru drum, iar aprobarea PUZ-ului pentru proiectul Wilbrook să fie cumva premergător autorizării investiției mari care să rezolve și problema traficului. Evident, trebuie să găsim finanțare. Însă important este ca acum să realizăm cadrul legal care să ne permită acest proiect”, a spus, pe scurt primarul, adăugând că l-a invitat la ședință pe Marian Boangăr, arhitect-urbanist, fost arhitect șef al județului Ilfov, în perioada 2016-2018, în calitate de autor al PUZ-ului, pentru a oferi detalii.

Parteneriat public-privat pentru un proiect complex

”În 2017, în calitate de arhitect șef al Consiliului Județean Ilfov, știu că a existat solicitarea către Ministerul Transporturilor de a începe procedura studierii rezolvării unor conflicte de trafic din județul Ilfov, iar una dintre cele mai complicate situații era aceasta, de la Ștefăneștii de Jos, la intersecția A3 cu Centura București, zonă tranzitată de cel puțin 3.000 de autovehicule provenite din cartierul Cosmopolis. Se înregistrau aglomerații mari de trafic pe Șoseaua de Centură, în defavoarea comunelor Ștefănești și Tunari, cu blocarea giratoriului de la Tunari. S-a efectuat un studiu de trafic amplu, finalizat anul trecut, pentru identificarea unei soluții de disipare a aglomerației și fluidizarea traficului pe de o parte, pe Centură, pe de altă parte, pe zona de Autostradă A3. Soluția tehnică identificată de studiul de trafic face referire la realizarea unor accese în breteaua de legătură dintre A3 și Centură, astfel încât zona de Vest a comunei Ștefăneștii de Jos să fie descărcată de trafic și să aibă acces către București printr-un singur sens giratoriu și nu prin trei cum era o propunere sau prin 4 cum ar fi fost în prezent…Drept urmare, lucrurile se pot implementa printr-un parteneriat între CL Ștefăneștii de Jos – CNAIR și proprietarii de terenuri din zona de Vest a Ștefăneștiului – Willbrook Construct și Cosmopolis. Infrastructura se va realiza pe terenurile private și pe cele deținute de CNAIR, cu finanțare privată sau de la bugetul local, acolo unde este cazul de zone deținute de administrația locală. Concret, ar fi vorba despre un nou sens giratoriu (pe bifurcația actuală, unde breteaua de descărcare în Centura Bucureștiului se desparte cu sensul către Centură și cu sensul către Constanța. Exact în axul acelei bifurcații. Iar accesul de la Cosmopolis va veni în bretea, mai sus – în amonte și se va descărca în acest giratoriu care oferă posibilitatea accesării autostrăzii spre București. Cele peste 3.000 de autoturisme se vor transfera astfel pe autostradă, accesând un singur giratoriu, celelalte 2 fiind degrevate de acest trafic”, a explicat arhitectul Marian Boangăr. ”Vorbim despre realizarea unui parteneriat și deschiderea posibilității de dezvoltare a acelei părți a comunei Ștefănești – câteva sute de hectare bune, care în momentul de față nu pot fi utilizate din cauza lipsei accesului și nu aduc plusvaloare la bugetul comunei. Vorbim despre un proiect care va ajuta toată comuna, iar despre un posibil termen de realizare pot doar să vă spun că acesta va fi mai scurt decât dacă lucrarea ar fi făcută de CNAIR, datorită procedurii mult simplificată de selecție a constructorului, fiind vorba în mare parte de finanțare din fonduri private”, a completat arhitectul.

”PUZ-ul este, practic, primul pas, se crează cadrul legal, apoi lucrurile vor fi făcute cu sprijin de la Consiliul Județean, de la Ministerului Transporturilor (…). Deși poate să pară simplă, lucrarea este de o complexitate mare, se va lucra fără întreruperea traficului. În etapa a doua ar putea urma autorizarea lucrărilor și implementarea acestora. Până atunci, avem tranzacțiile de natură juridică (donațiile către UAT Ștefăneștii de Jos) asupra terenurilor necesare construirii infrastructurii rutiere. CNAIR este deținătoarea doar a culoarului de autostradă și a spațiului de protecție a bretelei. Restul va fi deținut de autoritatea locală. Probabil proiectul tehnic va mai dura circa un an de zile, pentru că procedura de autorizare este una laborioasă. La fel, execuția lucrărilor este anevoiosă. Iar ceea ce se va face pe domeniul care afectează infrastructura autostrăzii se va face sub îndrumarea ­CNAIR și cu avizul companiei. Pentru că va fi o finanțare privată, cel care dă banii va alege executantul. Probabil, pe terenul Cosmopolis, va finanța și construi Cosmopolis pe terenul Willbrook va finanța și construi Willbrook, iar Primăria va construi probabil o bucățică foarte mică de drum care se suprapune cu un drum comunal existent, care să facă legătura cu restul rețelei rutiere. Toate aceste lucruri urmează să se stabilească ulterior, clar și de comun acord, printr-un protocol”, a mai spus arhitectul.

Apă suplimentară din forajul Cumpăna SA, din Str. Sinaia

Referindu-se la proiectul privind aprobarea luării în folosință și exploatării, cu titlu gratuit, a forajului de mare adâncime al SC Cumpăna 1993 SRL, situat pe Str. Sinaia nr. 12 din comună, primarul a explicat că în urma folosirii și exploatării forajului de mare adâncime, pe toată perioada contractuală, comuna Ștefăneștii de Jos va suporta toate cheltuielile privind costurile cu utilitățile necesare extragerii apei din subteran și ale redevențelor legale aferente cantității de ape extrase, precum și ale cheltuielilor lucrărilor necesare pentru punerea în funcțiune a exploatării și conectarea forajului de mare adâncime la gospodăria de apă situată pe Str. Sinaia. Pe toată perioada contractuală, comuna Ștefăneștii de Jos va preda forajul de mare adâncime, luat în folosință cu titlu gratuit de la societatea Cumpăna 1993 SRL, în exploatare societății EURO APAVOL SA, iar după încetarea perioadei contractuale, administrația locală  va putea folosi și exploata cu titlu gratuit forajul, temporar, pentru suplimentarea surselor de apă brută, prin încheierea de acte adiționale sau contracte de comodat cu societatea Cumpăna 1993 SRL, în funcție de disponibilitatea acesteia.

Menționăm aici că EURO APAVOL SA a transmis Primăriei comunei o adresă prin care a informat asupra creșterii consumului de apă potabilă la nivelul comunei, fapt ce atrage necesitatea exploatării de surse suplimentare de apă, în vederea păstrării continuității alimentării cu apă potabilă. Iar societatea Cumpăna SA și-a arătat disponibilitatea de a da în exploatare și folosință gratuită forajul său de mare adâncime din Str. Sinaia nr. 12, comuna Ștefăneștii de Jos.

Rețeaua școlară pentru 2021-2022

Consilierii locali au aprobat, de asemenea, rețeaua școlară a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, pentru anul școlar 2021-2022.

Potrivit anexei proiectului, rețeaua școlară din comuna Ștefăneștii de Jos pentru anul școlar 2021-2022 este formată din patru unități de învățământ – două de stat și două private. Pentru învățământ de stat este vorba despre Șc. Gim. Nr. 1 (24 de clase și 626 elevi școlarizați în anul școlar 2020-2021, propuși 651 elevi pentru anul școlar 2021-2022 și 25 de clase) și Grădinița Nr. 1 din Str. Zorilor Nr. 33-35 (4 grupe cu 97 de copii în anul școlar 2020-2021 și propunerea de 4 grupe și 118 copii pentru anul școlar 2021-2022). Iar pentru privat, este vorba despre Junior School Cosmopolis, care funcționează în acest an școlar cu 4 clase și 40 de elevi școlarizați și propune 6 clase cu 60 de elevi pentru anul școlar 2021-2022 și unitatea Butterfly II, din Str. Lacului nr. 5, cu 3 clase și 45 de elevi în anul școlar 2020-2021, care propune pentru anul școlar următor același număr de clase și același număr de copii.