Proiectul de lege privind aprobarea Planului de amenajare a Teritoriului Național (PATN) – secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități – a fost postat pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), unde va rămâne până pe 8 decembrie a.c.

Obiectivul actului normativ este de a reglementa statutul localităților din România și de a le clasifica astfel încât să poată furniza un cadru pentru politici investiționale cu impact pozitiv asupra dezvoltării teritoriului național și îmbunătățirea calității vieții pentru toate comunitățile locale. For­ma supusă consultării propune clasificarea uni­tăților administrativ teritoriale (UAT) urbane în 7 categorii, iar a celor rurale – în 2 categorii.

Anexele la lege prevăd, pentru fiecare categorie de UAT, un set de dotări minime de echipare a teritoriului: sedii administrative, sisteme de transport public şi acces la infrastructura naţională/internaţională de transport, instituţii de învăţământ, de sănătate şi cercetare, în funcţie de rangul localităţii. Totodată, sunt prevăzuţi indicatori de monitorizare pentru localităţi, care vor arăta gradul de dezvoltare al fiecăreia în parte. Un astfel de sistem poate servi, după implementarea lui efectivă, la prioritizarea investiţiilor publice: de exemplu, localităţile mai puţin dezvoltate pot avea prioritate la accesul în programele guvernamentale de investiţii.

Criteriul nou utilizat în clasificarea localităților este rolul teritorial conferit de: statutul administrativ, poziția geografică, poziția în rețeaua de localități, nivelul de echipare și dotare, valențele de natură culturală și ecologică.

Se propune clasificarea unităților administrativ teritoriale urbane în 7 categorii: municipiu capitală, de importanță naţională şi europeană; poli regionali principali cu potenţial transnațional; poli regionali secundari; poli județeni principali; poli județeni secundari; centre urbane cu rol zonal, municipii și orașe cu rol de servire teritorial; centre urbane cu funcții specializate. Localitățile componente ale municipiilor și orașelor sunt incluse în rețeaua localităților urbane.

Pentru unitățile administrativ teritoriale rurale se propune o grupare pe 2 categorii: poli rurali (comune cu funcție de loc central) şi alte comune. Satele componente ale polilor rurali și comunelor, precum și satele aparținătoare municipiilor și orașelor își păstrează caracterul rural și aparțin rețelei de localități rurale.

 

Prevederile planului de amenajare a teritoriului național pot fi utilizate pentru direcționarea anumitor tipuri de investiții spre localități cu probleme de dezvoltare. Astfel, proiectul de lege introduce câteva categorii speciale: comune, municipii și orașe cu scăderi semnificative de populaţie, municipii, orașe, comune cu localităţi sub 100 de locuitori la recensământul din 2011, orașe cu caracteristici rurale. Se propune introducerea noțiunii de oraș cu caracteristici rurale: un oraș care îndeplinește cel puțin 3 dintre următorii 4 indicatori: scădere demografică în intervalul 1990-2012; peste 30% din populație ocupată în sectorul primar (la ultimul recensământ); peste 40% din populația totală localizată în sate aparținătoare și localități componente; peste 50% din străzi nemodernizate.