Directorul APIA, Adrian Pintea, a declarat că în cele 4.043 de exploatații zootehnice controlate în Campania 2017 verificările au fost finalizate.

El a mai anunțat că, totodată, la Centrele Județene a fost deja extras eșantionul de supra control. Potrivit angajamentului luat de agenția de plăți, controalele vor trebui finalizate până la data de 1 octombrie.

Elemente controlate la faţa locului

■ Pentru sprijinul cuplat în sector zootehnic la bovine, carne şi lapte (SCZ-TC/SCZ-VL):

● Respectarea locaţiei declarate pentru control (comuna /oraşul) unde se găsesc vacile de lapte;

Pentru vacile de lapte și carne solicitate în cerere şi existente la faţa locului se verifică:

● existenţa celor două crotalii aplicate şi corespondenţa dintre numărul şi numerele de identificare ale animalelelor solicitate în cerere, înscrise în RNE şi cele prezente la control;

● înregistrarea în RNE conform Raportului extras în ziua/preziua controlului;

● paşaportul animalului în original;

● înregistrarea corectă în Registrul individual al exploataţiei;

● sexul animalului;

● existenţa Registrului individual al exploataţiei;

● existența documentului justificativ pentru pier­dere crotalii, formular F3 emis înaintea de înștiințarea controlului, dar nu mai mult de 30 zile înainte de data controlului.

Crescătorii de animale trebuie să prezinte la solicitarea inspectorilor APIA adeverința de înscriere în registrul genealogic al rasei pe fiecare animal în parte,  contractul de furnizare a laptelului, încheiat pe o perioadă de minim 6 luni, în cazul existenţei unei cote de livrare.

Alte documente:

● documente fiscale de comercializare a laptelui sau carnetul de comercializare al laptelui, în cazul exisțenței unei cote de vânzare directă;

● pentru schema de taurine de carne, vacile de carne nu trebuie să aibă o vârstă mai mare de 12 ani, iar la tauri de 6 ani, la data limită de depunere a cererii;

● prezentarea documentului justificativ pentru pierdere crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţarea controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data controlului (dacă e cazul).

Termenul limită de efectuare a controlului/supracontrolului pentru schemele de plată este următorul:

● cod schemă ANT Ovine/ANT Caprine – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii – 15.05.2017;

● cod schemă SCZ Ovine/Caprine – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii;

● cod schemă SCZ Bovine,– 6 luni de la data limită a depunerii cererii.

De asemenea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește că a început, pe data de 1 iulie, controalele în teren pentru partea de vegetal. Finalizarea verificărilor este programată să se încheie la 1 octombrie 2017, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor tranzitorii care se aplică în agricultură.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.368