Guvernul transformă Corpul de control în Inspecţia Generală a Guvernului, susţinând că legislaţia actuală nu prevede modalităţile concrete în care această activitate trebuie să se desfăşoare şi nici instrumentele care să asigure punerea în aplicare a măsurilor care rezultă în urma verificărilor.

”În cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi în subordinea directă a prim-ministrului se înfiinţează Inspecţia Generală a Guvernului, structură fără personalitate juridică, prin reorganizarea Corpului de Control al Primului-Ministru”, se arată într‑un proiect de OUG supus dezbaterii publice.

Potrivit notei de fundamentare, în conformitate cu art. 102 din Constituţia României, republicată, Guvernul îndeplineşte un rol esenţial, de conducere generală a administraţiei publice, atribut ce implică şi controlul activităţii acesteia.

”Legislaţia actuală nu prevede modalităţile concrete în care această activitate trebuie să se desfăşoare şi nici instrumentele care să asigure punerea în aplicare a concluziilor şi măsurilor care rezultă în urma verificărilor. Se impune adoptarea imediată a unei soluţii juridice care să stabilească exact cadrul legal şi competenţele structurii care verifică funcţionarea administraţiei publice din aparatul de lucru şi din subordinea Guvernului şi a ministerelor, precum şi a companiilor care se află sub controlul Guvernului”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

Astfel, Inspecţia Generală a Guvernului va verifica activitatea structurilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului, ministerelor, autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea ministerelor şi serviciile publice deconcentrate ale acestora; regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor la care statul deţine, direct sau indirect, controlul, astfel cum este definit acesta de prevederile legale în vigoare; autorităţilor administraţiei publice locale, prin intermediul Instituţiei Prefectului şi în baza atribuţiilor care revin acesteia potrivit Legii 340/2004 privind Prefectul şi Instituţia Prefectului.