Astăzi sărbătorim Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos sau, ziua de naștere a păcii, bucuriei și mântuirii noastre. Căci, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât, l-a trimis pe Unicul Său Fiu, să se nască, să crească şi să se răstignească pentru mântuirea noastră.

 

Articol publicat în Jurnlul de Ilfov Nr. 482, ediția print

Dumnezeu S-a arătat în trup pe pământ și a viețuit între oameni, acum mai bine de două mii de ani. După cum a fost binevestit de Dumnezeu prin Arhanghelul Gavriil, Fecioara Maria naște în ieslea din Betleem pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Steaua din cer vestește lumii nașterea Lui, îngerii și păstorii se bucură laolaltă înălțând cântări, iar cei trei regi magi vin ­să-L mărturisească și să I se închine, aducându-I în dar aur, smirnă și tămâie (după Sfinții Părinți, aurul închipuie demnitatea împărătească, tămâia pe cea preoțească, iar smirna – Patimile și moartea prin care va trece).

“S-a născut azi Mântuitor, Hristos Domnul”

Nașterea Domnului este Sărbătoarea Bucuriei, când fiecare creștin își deschide sufletul către Domnul, cu credință, nădejde și iubire. Așadar, să săltăm cu bucurie mare, și să prăznuim, să ne minunăm și să ne uimim de Taina cea mare a Întrupării lui Hristos. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, vine să sălășluiască în sufletele noastre așa cum s-a întrupat în pântecele Fecioarei Maria acum peste două mii de ani, ca să ne umple de sfințenia Lui, de curățirea Lui, să ne lumineze sufletul și inima. Să ne îmbrăcăm în hainele de sărbătoare, după ce ne-am curățit simțirile prin post, rugăciune și prin taina Spovedaniei și a Sfintei Împărtășanii, ca să-L primim înăuntrul nostru pe Fiul lui Dumnezeu, care vine la noi în chip de prunc Ceresc nevinovat, să se nască și să crească, să ne mântuiască. De fiecare dată de Crăciun, ne umplem de aleasă bucurie, la fel ca păstorii Betleemului și împreună cu ei ne minunăm la auzul cuvintelor îngerului “Iată, vă binevestesc vouă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi S-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul, în cetatea lui David” (Luca 2,10-11).

Trei zile de prăznuire în cinstea Pruncului Sfânt

Sărbătoarea este uitarea întristării, adormirea grijilor, podoaba bisericii, răsăritul prieteniei, Cerul pe Pământ! Sărbătorile creștine sunt adevărate izvoare și comori ale mânturii, de aceea noi, creștinii, trebuie să le prăznuim cum se cuvine, prin participarea la sfintele slujbe ale Bisericii. În această perioadă, Biserica are rânduite trei zile de prăznuire în cinstea Nașterii Mântuitorului: pri­ma este exclusiv dedicată acestei Mari Taine, în a doua zi este cinstită Maica Domnului și în a treia zi îl cinstim pe primul martir creștin, Sfântul Arhidiacon Ștefan. Astfel, în fiecare din cele trei zile, în Biserică se oficiază Sfânta Liturghie după rânduiala specială închinată sărbătorii. Sfântul Ioan Gură de Aur descrie marea cinste de a fi coparticipanți împreună cu cetele îngerilor la bucuria Întrupării lui Iisus Hristos, astfel: “această râvnă a voastră este vrednică de răsplată și aceasta să o aștepți de la Cel ce S-a născut astăzi, de la Hristos. El vă va răsplăti deplin, căci dragostea către această zi este cel mai mare semn de dragoste către Cel ce S-a născut astăzi”.