Crescătorii de animale mai pot merge până pe 20 iulie la APIA, pentru a face unele modificări la cererea unică depusă în 2016.

Formularele care trebuie depuse:

Formular M 1 – Schimbarea cantităţii de lapte în cererea unică de plată – sector zootehnic pentru schema decuplată de productie ANT bovine sector lapte / modificarea locaţiei de control în perioada de reţinere a animalelor – pentru schemele cuplate de producţie; ● Formular M 2 – Formular de adăugare declarație în cererea unică de plată; ● Formular M 3 – retragere declaraţie sector zootehnic din cererea unică de plată; ● Formular M 4 – modificarea datelor cererii ca urmare a modificării datelor beneficiarului: nume/ denumire, adresă domiciliu / sediu, cont bancar, fără a se modifica CUI-ul; Cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de organizare – modifică datele cererii ca urmare a schimbării formei de organizare, cu condiția respectării termenului de notificare APIA de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariţiei schimbării.

 

Simplicări aduse cererii de plată

Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu a anunțat că s-a realizat simplificarea semnificativă a cererii de plată pentru anul 2016, dosarul fiind de 9 ori mai redus față de cel din 2015, pentru plățile directe (APIA): ● a fost  redus numărul documentelor prin care fermierii fac dovada utilizării terenului; acum se solicită doar adeverința emisă de primărie conform înscrisurilor din registrul agricol; ● cererile unice de plată se supun controalelor încrucișate preliminare de către APIA și, urmare celor constatate, fermierii au dreptul să modifice cererea unică de plată, fără penalizări;

Pentru flexibilizarea condițiilor de accesare a plății pentru înverzire s-a dat posibilitatea fermierilor: ● să modifice utilizarea parcelelor agricole în ce privește zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal, fără să modifice procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, cu obligativitatea notificării APIA; ● să desființeze culturile secundare prin diverse metode mecanice si să prelungească termenul de desființare a culturilor secundare, în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile executării lucrării, cu notificarea APIA.

Pentru accesarea formelor de sprijin în zootehnie: ● la schema decuplată de producție la bovine lapte, a fost eliminată condiția înregistrării beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de lapte; ● a fost eliminată cerința prezentării adeverinței emisă de către medicul veterinar de liberă practică la solicitarea de Ajutor Național Tranzitoriu și Sprijin Cuplat în Zootehnie; ● a fost eliminată adeverința prin care se recunoaște statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al solicitantului, eliberată de către o organizație/asociație a crescătorilor de bovine/ovine/caprine; ● a fost eliminată cerința de identificare a animalelor în 20 de zile de la naștere și care elimină pe viață animalul de la subvenții.