Anul acesta, fermierii români primesc un avans de 69,75% din plata  unică pe suprafață, la care se adaugă un avans de 84% și din plățile pe agromediu. Pentru anul 2015, cuantumul schemelor pentru care se face plata în avans, este următorul:

schema de plată unică pe suprafață (SAPS) – 77,42 euro/ha;

măsura 214  plăţi pentru agromediu:

– pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală – 124 de euro/ha;  – pachetul 2 – practici agricole tradiţionale – 58 euro/ha;  – pachetul 3.1 – pajişti importante pentru pasări, varianta 1 Crex Crex – 209 euro/ha;
– pachetul 4 – culturi verzi – 130 euro/ha;

Pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), APIA aplică un procent de 69,75%. Pentru măsura 214 plăţi pentru agromediu procentul este de 84%. 

Plăţile pentru SAPS se vor face la cursul de schimb de  4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015. 

Plăţile pentru măsura 214 plăţi pentru agromediu se vor face la cursul de schimb de 4,4828 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2014.

 

Cuantumul exact al sumelor

Aşadar, la plata în avans, în conturile fermierilor români vor intra următoarele sume: • 53,4198 euro/ha (236 lei/ha) pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); • 104,16 euro/ha (466,93 lei/ha) pentru măsura 214 plăţi pentru agromediu – pachetul 1- pajişti cu înaltă valoare naturală; • 48,72 euro/ha (218,40 lei/ha) pentru măsura 214 plăţi pentru agromediu – pachetul 2- practici agricole tradiţionale; • 175, 56 euro/ha (787 lei/ha) pentru măsura 214 plăţi pentru agromediu – pachetul 3.1- pajişti importante pentru păsări, varianta 1 Crex Crex; • 109,20 euro/ha (489,52 lei/ha) pentru măsura 214 plăţi pentru agromediu – pachetul 4- culturi verzi.

 

Adeverințe pentru crescătorii de bovine

Începând cu data de 25 noiembrie, APIA a început eliberarea de adeverinţe pentru crescătorii de bovine care intenţionează să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

 

Fermierii trebuie să solicite în scris adeverința de garantare a creditului. În adeverinţă, APIA  precizează că fermierul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei și că a atașat cererii unice de plată toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare. Suma cuvenită pentru beneficiarii ajutorului național tranzitoriu (ANT) în sector zootehnic, schema decuplată de producție, specia bovine este 300 lei/cap de animal. Suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT în sector zootehnic, schema cuplată de producție, specia ovine / caprine este 20 lei/cap de animal. Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) îi  garantează maxim 80% din valoarea creditului pe care dorește să-l contracteze.