Aşa cum Guvernul a anunţat încă din ianuarie, agricultorii vor intra în categoria plătitorilor de taxe şi impozite, achitând dări la stat atât pentru proprietăţile pe care le deţin, cât şi pentru veniturile pe care le realizează. Conform normelor metodologice elaborate de MFP,  de impozitele pe veniturile agricole vor fi scutiți fermierii care cultivă suprafețe mici. Cei care practică o agricultură pe suprafețe mai mari, stabilite prin aceste norme vor fi impozitați corespunzător cu tipul de cultură și mărimea terenurilor agricole.

Calcul pentru culturi vegetale:

 Întocmiţi un tabel cu suprafeţele pe care aţi cultivat diversele plante (de exemplu, 10 ha cu grâu şi 5 ha cu legume);

La fiecare cultură, scădeţi din numărul total de hectare numărul echivalent cu minimul scutit de taxă (în exemplul nostru, rămân 8 ha impozabile la grâu şi 4,5 ha impozabile la legume);

 Înmulţiţi numărul de hectare impozabile cu valoarea stabilită de Finanţe, pentru fiecare cultură în parte. Cifra astfel obţinută este valoarea impozabilă a respectivei suprafeţe (în exemplul nostru, aveţi 8 ha grâu X 449 lei/ha = 3.592 de lei şi 4,5 ha legume X 4.001 lei = 2.880,7 lei);

 Impozitul pe care-l veţi plăti este echivalentul a 16% din valoarea impozabilă, obţinută prin calculul de la pasul anterior. În exemplele noastre, veţi avea 16% din 3.592 de lei, adică 574,7 lei impozit de plătit în 2013 pe grâu, respectiv 16% din 18.004,5 lei, adică 2.880,7 lei impozit de plătit în 2013 pe cultura de legume.

Calcul pentru creș­­te­rea animalelor:

 Întocmiţi un tabel cu animalele pe care le aveţi în bătătură (de exemplu, 8 porci, 50 de păsări şi 5 vaci);

 La fiecare specie, scădeţi numărul de capete scutite de taxă (în exemplul nostru, rămânem cu 3 porci, 3 vaci şi zero păsări impozabile);

 Înmulţiţi numărul de capete impozabile cu valoarea stabilită de Finanţe pentru fiecare specie animală în parte. Cifra astfel obţinută este valoarea impozabilă a animalelor deţinute (în exemplul nostru, aveţi 3 porci X 56 de lei/cap = 168 de lei şi 3 vaci X 453 de lei/cap = 1.359 de lei);

 Impozitul pe care-l veţi plăti este echivalentul a 16% din valoarea impozabilă, obţinută prin calculul de la pasul anterior. În exemplele noastre, veţi avea 16% din 168 de lei, adică 26,88 lei impozit de plătit pe porci în 2013, respectiv 16% din 1.359 de lei, adică 217,4 lei impozit de plătit pe vaci în 2013.

Culturi agricole scutite de impozit

– Se acordă scutiri pentru până la două hectare cultivate cu plante oleaginoase, hamei, cartofi și sfeclă de zahăr.

– Se scutesc de impozit culturile de până la 1,5 hectare de pomi și legume pentru boabe.

– Tutunul este scutit dacă se cultivă pe o suprafață de până la un hectar.

– Legumele în câmp și via pe rod se scutesc pe suprafeţe de până la 0,5 hectare.

– Legumele cultivate în sere de până la 0,2 hectare și florile – până la 0,3 hectare vor fi și ele scutite de impozit.

Pentru creșterea animalelor vor fi scutite de impozite exploatațiile care se încadrează în următoarele categorii:

– cele care au cel mult două vaci sau două bivoliţe;

– fermele cu maximum 10 oi sau capre;

– gospodăriile cu cel mult 6 porci;

– gospodăriile cu cel mult 100 de păsări;

– apicultorii care au cel mult 50 de familii de albine.