Angajatorii care doresc să angajeze ucenici au îndatorirea să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în a căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare.

Articol apărut în Jurnalul de Ilfov nr. 376, ediția print

Contractul de ucenicie, un contract individual de muncă de tip particular, este încheiat pe durată determinată, iar în temeiul acestuia o persoană fizică – ucenic – se obligă să se pregătească profesional şi să muncească pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare formării profesionale. Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, şi se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă judeţean și, de asemenea, în REVISAL, anterior începerii uceniciei. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie se fac în condiţiile respectării Legii 53/2003 – Codul muncii. Contractul de ucenicie are ca anexe: dispoziţia de repartizare, fişa postului, contractul de prestări de servicii de formare profesională (în situația în care angajatorul nu este furnizor de formare profesională autorizat) și planul de activitate al ucenicului. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde şi clauze referitoare la: denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; denumirea furnizorului de formare care desfăşoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia ­(desemnarea coordonatorului revine angajatorului din ca­drul personalului propriu);locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de formare profesională; durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă;obligaţiile suplimentare ale angajatorului; obligaţiile ucenicului;alte clauze, potrivit legii.

Susţinerea financiară

ConformLegii 279/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile legii amintite, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de 1.125 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie (între 12 și 36 luni).

Pentru informaţii suplimentare, persoanele in­teresate se pot adresa la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, la telefon 021.332.37.08/105 sau ­e-mail: ajofm@if.anofm.ro.