MADR a publicat Ordonanța de Urgență prin care se reglementează acreditarea fondului mutual în agricultură și modul de acordare a compensațiilor financiare fermierilor afiliaţi, pentru pierderi economice.

Fondul mutual se înfiinţează ca persoană juridică non-profit, având  unic obiect de activitate acordarea de plăţi compensatorii agricultorilor afiliaţi, pentru pierderile economice. 

Plăţile compensatorii se acordă conform listei stabilită de Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor şi/sau în anexa I la Decizia 2009/470/CE a Consiliului din 25.05.2009. Sunt avute în vedere anumite cheltuieli în domeniul veterinar; organismele dăunătoare, bolile plantelor, care trebuie combătute obligatoriu sau care reprezintă un caracter anormal sau excepţional și incidente de mediu.

Fondul mutual se acre­ditează de către ­MADR. Pentru a fi acreditat, Fondul trebuie să dispună de: capacitate de expertiză tehnică; capacitate financiară suficientă; reprezentare a agricultorilor afiliaţi din toate domeniile activităţilor agricole. El trebuie să dispună de o structură cu competenţă naţională și să cuprindă agricultorii afiliaţi din toate judeţele, care să exploateze peste jumătate din suprafaţa arabilă a României, sau un echivalent al animalelor deţinute. Fondul trebuie să elaboreze un program de dezvoltare a activităţii pentru o perioadă de trei ani de la data depunerii cererii de aprobare.

Pentru acreditarea fondului mutual, se va depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, însoţită de un dosar care să conţină prezentarea Fondului, dosarul tehnic şi dosarul financiar – contabil.

Cum se face administrarea Fondului

Fondul este administrat de un Consiliu de Administraţie. Acesta îşi alege preşedintele dintre membrii săi şi desemnează directorul general al acestuia. Mandatul preşedintelui, administratorului sau directorului general, stabilit prin statut, nu poate depăşi 5 ani. 

Reuniunilor consiliului și regulamentul intern de organizare şi funcţionare sunt stabilite, de asemenea, prin statut. Statutul Fondului va conține și condiţiile stabilite de către Consiliul de administraţie pentru programele de despăgubiri. Fondul mutual acreditat beneficiază de contribuţii financiare, pentru costurile administrative pentru crearea şi funcţionarea lui, repartizate pe o perioadă de maxim trei ani. Sprijinul financiar este destinat pentru rambursarea capitalului şi a dobânzilor aferente împrumuturilor comerciale încheiate de fondul mutual pentru plata despăgubirilor. Sprijinul este cofinanţat din Fondul European de Garantare Agricolă, în proporţie de 75%.  Pentru perioada 2014 – 2020 acesta va fi preluat în cadrul Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală. 

Agricultorii care nu aderă la fondul mutual până la data de 1 martie 2014 (cu excepţia afilierii noilor agricultori după acea dată), nu mai sunt eligibili pentru a primi finanţare în de la bugetul naţional.