Instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri este una dintre cele mai solicitate măsuri de finanțare. De aceea, este bine ca solicitanții să cunoască o serie dintre criteriile de selectare a proiectelor din cadrul acestei submăsuri.

În primul rând, soli­citanții/ beneficiarii la depunerea proiectului completează în Cererea de Finanțare câmpul aferent punctajului estimativ (autoevaluare/pre-scoring), potrivit variantei consultative a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 6.1. Când valoarea publică totală a proiectelor depuse, având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal decât pragul de calitate aferent lunii respective, ajunge la nivelul alocării sesiunii anuale, depunerea proiectelor se oprește.

 

AFIR realizează evaluarea proiectelor

Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, care au punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzător lunii respective, vor fi evaluate de către AFIR. Celelalte proiecte vor fi evaluate în lunile următoare, atunci când punctajul estimativ (autoevaluare/prescoring) va deveni mai mare sau egal cu pragul de calitate corespunzător lunii res­pective, și vor intra în competiție cu proiectele depuse în lunile respective. Pentru proiectele depuse cu punctajul mai mare sau egal decât pragul de calitate corespunzător lunii respective se va întocmi un raport de selecție lunar, cu excepția proiectelor pentru care solicitanții și-au estimat punctajul (autoevaluare/prescoring) cu mai mult de 20% față de punctajul stabilit de AFIR, când aceștia vor intra în procesul de selecție în raportul de selecție final.

 

Selecția se face în ordine descrescătoare

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în cadrul alocării disponibile pentru selecția lunară, care reprezintă diferența dintre alocarea anuală și valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecție lunare anterioare. În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorități: ● nivelul de calificare în domeniul agricol; ● sectorul prioritar.

 

În cazul în care există proiecte cu același punctaj și aceleași priorități, departajarea se va face în ordinea descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). După finalizarea raportului de selecție lunar și publicarea acestuia pe site-ul AFIR, solicitanții au la dispoziție 10 zile lucrătoare pentru a depune contestații cu privire la rezultatul selecției, la sediile OJFIR.