Pe site-ul oficial al MADR  a fost publicat Ordinul ministrului Agriculturii nr.78 din 19.03.2020 care reglementează activitatea celor două agenții de plăți, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în condițiile pandemiei de coronavirus.

Prevederile OMADR nr.78:

► Se suspendă activitățile privind depunerea cererilor de plată pentru măsurile delegate Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA);

► Se sistează activitatea de primire a documentelor justificative, inclusiv a notificărilor, pe care beneficiarii măsurilor delegate implementate prin IACS sM8.1 Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, M10 Plăți pentru agromediu și climă, M 11 Agricultură ecologică, M 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, M 14 Bunăstarea animalelor și sM15 Plăți pentru angajamente de silvomediu trebuie să le depună în perioada în perioada în care acționează starea de urgență;

► La solicitarea justificată a beneficiarilor de măsuri delegate implementate prin IACS (sM8.1, M10, M11, M13, sM15.1) se suspendă termenele de efectuare a activităților care, în conformitate cu angajamentele multianuale asumate, sunt prevăzute a se efectua în perioada în care acționează starea de urgență, fără aplicare de sancțiuni;

► Efectuarea vizitelor pe teren aferente cererilor de plată incluse în eșantioanele de control/supracontrol pentru măsurile delegate implementate prin IACS se va efectua prin vizualizarea parcelelor, fără a se solicita prezența beneficiarului la fața locului. Documentele necesare verificărilor administrative se vor solicita fermierilor în format electronic, în măsura în care acest lucru este posibil. Acolo unde sunt identificate zone de risc în baza listei transmise de către Compartimentul pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii, conform Ordinului MADR 797/R/16.03.2020;

► Efectuarea vizitelor pe teren aferente cererilor de plată aferente anului 2019 incluse în eșantioanele de control/supracontrol pentru M10 – Pachetele 4 și 7 se va efectua prin vizualizarea parcelelor, fără a se solicita prezența beneficiarului la fața locului. Documentele necesare verificărilor administrative se vor solicita fermierilor în format electronic, în măsura în care acest lucru este posibil. Acolo unde sunt identificate zone de risc în baza listei transmise de către Compartimentul pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii, conform Ordinului MADR 797/R/16.03.2020 pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea și limitarea la nivelul Ministerului Agriculturii și al unităților subordonate acestuia a efectelor epidemiei de infectare cu coronavirus (COVID19) administrarea cererilor se poate încheia fără vizita pe teren.

Articol apărut în ediția print a Jurnalul de Ilfov, nr.494