Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la A.J.O.F.M. Ilfov (șomeri indemnizați și neindemnizați) pot participa la cursurile gratuite de formare profesională, care să le asigure creșterea și diversificarea competențelor profesionale în vederea asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii.

Cursurile de formare profesională care se vor organiza în 2017 sunt următoarele: bucătar, comerciant vânzător mărfuri alimentare, electrician exploatare joasă și medie tensiune, frizer-coafor manechiură-pedichiură, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, inspector resurse umane, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, lucrător în comerț, operator introducere validare și prelucrare date, ospătar (chelner) vânzător în unității de alimentație.

În vederea înscrierii la cursurile de formare profesională, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

  • Actul de identitate;
  • Certificatul de naştere;
  • Ultimul act de studii;
  • Actul medical din care să rezulte starea sănătaţii persoanei şi faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care doreşte să se califice;
  • Adeverinţa de la Administraţia Finanţelor Publice, pentru persoanele înregistrate la AJOFM care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

Beneficiarii de servicii gratuite de formare profesională au dreptul la: 

  • pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului; 
  • manual, materiale de instruire şi rechizite;
  • echipament de protecţie pe timpul instruirii practice, dacă este cazul; 
  • consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului;
  • transport gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

De asemenea, dacă pe parcursul derulării programului de formare profesională persoana se încadrează în muncă, are posibilitatea de a opta pentru continuarea gratuită cursului început, sau se poate retrage dacă programul de la locul de muncă nu îi mai permite participare la activitățile de pregătire teoretică și practică.

Pentru informaţii suplimentare persoanele interesate se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov – compartiment  Formare Profesională, din Bucureşti, str. Ruginoasa, nr. 4, sector 4, la telefon (021)330.37.08/112, pe site-ul A.J.O.F.M. – Ilfov (www.ilfov.anofm.ro).