Bilanț 2017, cu rezultate bune!

La sfârșitul lui 2017, Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Ilfov, instituție în subordinea Ministerului Agriculturii, apreciază anul drept unul bun atât din punct de vedere al măsurilor administrative, cât și al rezultatelor din domeniu.

Articol apărut în nr. 383 al Jurnalului de Ilfov, ediția print


Georgiana Ene, directorul DAJ Ilfov a făcut referire, în acest context, la acordarea, în timp util, a subvenţiilor pentru agricultură. Astfel, APIA a autorizat la plată, pe plan naţional, 2,766 miliarde euro, sumă ce reprezintă Campania 2016 din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă), FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi cofinanţare de la bugetul naţional. Acordarea avansurilor pentru plăţi din Campania 2017 s-a încheiat pe 29 noiembrie cu plata a 964,8 milioane euro pentru 749.315 beneficiari.
Și, tot legat de fonduri europene, la nivelul DAJ Ilfov, în acest an, au fost elaborate 8 proiecte în vederea accesării de fonduri alocate prin PNDR 2014-2020 astfel: 4 proiecte pe submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, în valoare de 160.000 euro, respectiv 4 proiecte pe submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, în valoare de 60.000 euro.

E nevoie de reabilitarea infrastructurii de irigaţii

Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România dispune de 1,015 miliarde de euro pentru perioada 2016 – 2020. La nivelul Ilfovului, se fac eforturi permanente pentru creşterea suprafeţelor agricole care se irigă, precum şi pentru înfiinţarea şi revitalizarea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare. Grupul tehnic de sprijin constituit cu acest scop din reprezentanţii DAJ Ilfov şi ANIF – Unitatea de Administrare Tulcea a organizat întâlniri cu reprezentanții legali ai beneficiarilor din amenajările de îmbunătățiri funciare pentru contractarea suprafeţelor pentru irigat; întâlniri de
lucru pentru detaliile tehnice de înființare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare și preluare de infrastructură.

Recolte record, în 2017

În 2017 s-au realizat 26,87 milioane tone cereale, ceea ce înseamnă aproape o tonă și jumătate/locuitor. La recoltarea culturilor agricole s-au obţinut producţii record la 9 culturi: grâu, secară, triticale; rapiță; orz și orzoaică; floarea soarelui; soia; porumb și mazăre.

Tomate în spaţii protejate, un succes!

La nivel naţional s-au înscris în Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate 9.350 legumicultori, beneficiarii ajutorului de 3.000 euro fiind în număr de 4.397 fermieri, care au încasat, așadar, 59,3 milioane lei. În urma realizării programului s-a obținut o producție de 50.000 tone roșii, fără pesticide, livrate pe piață, diminuându-se importul cu această cantitate. Pe 23 octombrie 2017 a început ciclul II al programului, unde participă încă 4.432 legumicultori; 2.442 dintre ei au şi primit sumele în baza programului – 7,11 milioane euro (circa 32,9 milioane lei), iar pentru 631 s-au solicitat la Ministerul Finanțelor încă 1,8 milioane euro. Pe plan local, la DAJ Ilfov s-au înscris 307 legumicultori, din care, în ciclul I al programului au fost înscrişi 235 legumicultori. Au beneficiat de ajutorul de 3.000 euro 190 de fermieri; iar în ciclul II al programului au fost înscrişi 117 legumicultori şi au beneficiat deja de ajutor – 68 de fermieri.
În derularea programului au fost constatate și nereguli, motiv pentru care, din 2018, DAJ Ilfov va veni cu soluții pentru a preîntâmpina apariția de neconformități în aplicarea HG 39/2017.

Bani pentru lână

Potrivit HG 500/2017, crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată. Este vorba de o schemă de ajutor de minimis care are o finanțare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat. Personalul DAJ Ilfov și administrațiile locale din județ au efectuat deplasări zilnice pentru identificarea, informarea
şi înscrierea beneficiarilor – crescători de ovine – în program, iar în urma acestor demersuri, la sfârșitul lunii august 2017 erau înscrişi pentru ajutorul de minimis – 48 de crescători de ovine.

Bani pentru porcul românesc

Programul de dezvoltare a raselor de suine românești (Bazna și Mangalița) prin creștere și multiplicare în regim tradițional, la acest moment în stadiu de proiect la Ministerul Agriculturii, are ca scop creșterea efectivelor de scroafe de reproducție aflate în crescătorii de rase autohtone, precum și creșterea producției de carne de porc din rasele menționate.
Totodată, se dorește asigurarea necesarului de carne provenit de la aceste rase pentru sectorul de procesare. Implementarea programului urmăreşte identificarea producătorului, înregistrarea acestuia în program, asigurarea livrării grăsunilor, monitorizarea activităţii, stabilirea contractului cadru de livrare dintre producător și procesator şi asigurarea încheierii contractului de achiziții de purcei.

Comuna Nuci, interesată de amenajarea pastorală

Implementarea amenajamentelor pastorale urmărește îndrumarea utilizatorilor de pajiști de a respecta activitățile și măsurile de creștere cantitativă și calitativă a producției pajiștilor și a metodelor de înlăturare/diminuare a efectului factorilor limitativi ai productivității acestora. Luând în considerare faptul că utilizatorii de pajişti beneficiază de plăţi unice pe suprafaţă şi ţinând cont de importanţa creşterii animalelor şi de facilitarea accesului acestora la suprafeţele de pajişti disponibile, amenajamentele pastorale asigură îmbunătăţirea calităţii furajelor, consolidează biologic terenuri lipsite de vegetaţie pentru a fi protejate de factorii distructivi, se stimulează pedogeneza şi se înfrumuseţează peisajul, deoarece pajiştile constituie importante habitate pentru animalele sălbatice şi de conservare a biodiversităţii speciilor de plante şi animale. ”Neadoptarea măsurilor propuse prin proiectul de amenajament pastoral va genera efecte negative, concretizate în dificultăţi în asigurarea hranei animalelor, fapt care conduce la diminuarea producţiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurării resurselor alimentare pentru populaţie. Studiile pedologice și agrochimice stau la baza întocmirii planului de fertilizare și stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente. Contravaloarea acestor studii se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, prin bugetul direcțiilor pentru agricultură județene”, ne-a explicat directorul DAJ Ilfov. Pentru 2017, pentru finanţarea studiilor pedologice și agrochimice elaborate de OSPA Giurgiu (pentru Ilfov) a fost solicitată suma de 8.608 lei pentru suplimentarea bugetului. În prezent sunt finalizate, din punctul de vedere al DAJ Ilfov, 3 proiecte de amenajamente pastorale – la Dascălu, Jilava și Ciolpani, pentru o suprafață totală de 146,69 ha (din suprafața totală de pășune de pe raza județului, de 1.427,14 ha), acestea
urmând a fi completate cu studiile pedologice și agrochimice elaborate de OSPA. Comuna Nuci este, la rândul ei, extrem de interesată de o amenajare pastorală, mai ales că dispune pentru aceasta de 225 ha de teren. Doar că, la acest moment sunt probleme cu actele de proprietate ale terenurilor unde ar putea fi amenajată pășunea.