Clinceni. A IV-a ediţie a “Sesiunii judeţene de referate şi comunicări ştiinţifice”

Simpla lectură sau amintirea faptelor trecutului ne face mai înţelepţi? Nicidecum. Ci numai aflarea semnificaţiei lor. Aplicate chibzuit, pentru prezent. Asta e marea responsabilitate a generaţiilor. Istoria lumii e un bun profesor. Dar, la orele ei sunt “elevi” puţini şi, oricum, neatenţi. O demonstrează politicile multor guvernanţi de oriunde, cu “absenţele lor nemotivate”. Însă, dacă am lua aminte la crizele trecutului, nu i-am mai repeta greşelile. Cu toţii ar trebui să avem grijă. Pentru că democraţia adună participarea fiecăruia şi a tuturor la treburile cetăţii. Soluţia? Citeşte şi află! Cuprinde cu mintea! Fii atent la lecţiile vechimii ! Un învăţat lucid ne avertiza: “Istoria e o întrecere între educaţie şi lipsa catastrofală a ei”!

Primii care îţi deschid ochii asupra înţelegerii rosturilor lumii sunt dascălii acestei minunate materii de studiu. Iar şcolile din Ilfov au la catedre specialişti de excepţie.

Pedagogi? E puţin spus. La fel cum nota marele scriitor George Bernard Shaw: “Nu sunt doar un profesor, ci un însoţitor. M-ai întrebat pe unde să mergi. Ţi-am arătat spre înainte. Înaintea mea dar, mai ales, a ta”.

Între secretele arhivelor

La liceul din Clinceni, înainte de sfârşitul anului, s-au desfăşurat două evenimente importante, într‑un mănunchi relevant. L-au făcut remarcabil rezultatele unei munci speciale şi onorante – în afara orelor de la clase – a profesorilor de istorie şi discipline socio-umane. Peste 65 dintre ei au participat la a IV-a ediţie a “Sesiunii judeţene de referate şi comunicări ştiinţifice” – un moment însemnat pentru viaţa comunităţii lor didactice. Unii au răscolit colbul de aur aşezat peste documente, din adâncul arhivelor tezaurului nostru naţional. Investigate cu migală, le-au adus la lumină, rânduindu-le interpretări noi. Alţii au cercetat şi desprins principii moderne ale pedagogiei contemporane.

 

 Nou proiect, finanţat de UE

Simpozionul a fost şi un bun prilej de prezentare publică a aplicării noului proiect – “Istoria Recentă a României”. El e susţinut din fonduri ale UE şi a intrat în şcolile noastre încă din toamna trecută.

Studiul istoriei apropiate e un concept nou, actual, de mare interes european. Iar ţări precum Germania, Franţa, Polonia ş.a. îi acordă o prioritate şcolară binemeritată. Amănunte? Peste câteva rânduri.  

Protagonişti, într‑un loc unic

Organizatori?  Prof. dr. Florin Petrescu – directorul Casei Corpului Didactic (CCD), preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Ilfov, împreună cu amfitrionii – prof. de istorie Ion Cornaciu, fost inspector general la Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ), Nicoleta Băjenaru – inspector de specialitate al IŞJ şi Stancu Ciubăr, directorul liceului gazdă.

Invitaţi de onoare – prof. ai Universităţii Bucureşti: dr. Carol Căpiţă – Facultatea de istorie şi dr. Claudiu Marian Stoian – lector la Departamentul de Studii Iudaice – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Locul întâlnirii? Unul special, unic în judeţ: modernul cabinet de istorie, dar şi muzeu şcolar – cu exponate de mare valoare etnografică. E considerat Sala de Onoare a liceului din Clinceni. Adică “acasă”, în fieful profesoral al dascălului Ion Cornaciu.

“Scurtmetraje” de excelenţă pedagogică

Timpurile au frământat istoria lumii. Iar simpozionul a decupat evenimente, într-un adevărat festival de “scurtmetraje” documentare, analizate cu rigoarea cercetării autentice. O antologie cu înţelesuri vii pentru actualitate. Subiecte? Felurite. Citiţi titlurile lor, din dreapta acestor pagini. E puţin, dar vă veţi face o idee despre ţinuta deosebită a acestui “cenaclu” al  profesoniştilor. În aceeaşi măsură, el a fost şi prilejul evidenţierii unor strategii de pedagogie specializată, diversă, mai ales modernă şi eficientă. Totul pentru ca generaţia tinerilor să înţeleagă rolul distinct al fenomenelor istorice contemporane, încărcate de consecinţe și răspunderi sociale pentru oricare dintre ei. În fond, “istoria e tulpina ştiinţelor sociale”, aşa cum afirma C. Wright Mills, unul dintre marii teoreticieni ai sociologiei moderne.

Prof. dr. Florin Petrescu, directorul CCD, a precizat: “Munca profesorilor noștri se va finaliza prin tipărirea lucrărilor într-un un anuar cuprinzător al dosarelor de caz”. 

Istoria Recentă a României, o necesitate 

Ministerul Educaţiei a implementat în toată ţara – prin intermediul CCD – acest proiect. E o materie opţională pentru elevii de clasa a IX-a. Cursul are o structură flexibilă, pentru că poate funcţiona şi ca un cerc de studiu, cu mai puţini elevi. Minimum 5, maximum 15.

Prof. dr. Florin Petrescu, directorul CCD Ilfov, a precizat: “Totul s–a desfăşurat toamna trecută. Profesorii au fost formaţi în toate CCD, câte 22 pentru fiecare judeţ. Ilfovul a avut 28. Ei au căpătat toate informaţiile şi competenţele de predare. La noi, funcţionează în toate şcolile. Toţi profesorii noştri au primit şi un manual-ghid, bine structurat. E modern, interactiv şi bine documentat. Conţine sugestii metodologice captivante, pentru elevi. Are o bibliografie bogată pentru lecturi comparate, inclusiv surse ale internetului, consacrate ca autoritate. În plus, Ilfovul a avut doi profesori care au participat la stadii de pegătire, la Paris: Ionica Drăghici, de la Lic. “Traian Lalescu”, din Brăneşti şi dr. Stan Stoica, director al Şc. gimnaziale nr.1, din Jilava, doctorand al Univ. Bucureşti. E autorul a cinci volume, tocmai despre istoria recentă a României”, a mai adăugat el. 

Trecutul apropiat, o problemă?

“Da. Pentru că el  se află la o distanţă prea mică de actualitate. Aici poate fi notată implicarea Franţei în genocidul armean, din Primul Răz­boi Mondial. Acestea sunt probleme sensibile, pe care mulţi profesori șovăie să le predea la clasă, pentru că nu au decupate foarte clar unele evenimente. De exemplu, în Germania, profesorii ezită să prezinte Holocaustul, pentru că rănile celui de-Al Doilea Război Mondial încă nu s-au închis. Iar elevii pot întreba şi chiar o fac: “ce aţi făcut voi, generaţiile vârstnice de acum, să împiedicaţi aceste orori”?, a relatat prof. Ionica Drăghici.      

În introducerea manualului-ghid românesc se notează că “Prof. Jean Peyrot – preşedinte al Asociaţiei Profesorilor de Istorie şi Geografie, din Franţa – afirma că e inadmisbil ca o perioadă de 30 de ani din istoria acestei ţări să nu fie studiată. La fel, mişcările sociale şi studenţeşti din 1968 lipsesc din manualul francez de istorie. În final, el constata că asemenea puncte de vedere au apărut şi în alte state europene. Iar istoricii pledează pentru moderizarea predării acestei materii şi, implicit, a manualelor aferente”.

 

Un final emoţionant

Cunoscuta interpretă de folclor Eugenia Moise Niculae a oferit un minunat program de cântece tradiţionale – interpretate cu sensibilitate de “Zestrea Ilfoveană”, un grup de copii, în majoritate din Clinceni.

Iar prof. Ion Corna­ciu, gazda onorantă a sim­pozionului, a anunţat că de la 1 septembrie 2016 ar intenţiona să se pensioneze. Prilej pentru prof. Desdemona Cristescu să afirme, cu umor cordial, că vestea asta pare să fie o intoxicare zvonistică, sau că nu reflectă o decizie finală autentică.

Prof Cornaciu a încheiat: “Am fost onorat să lucrez cu dv, mă bucur că profesez în Ilfov. M-am simţit mereu aproape de dv. Vă mulţumesc pentru tot“. Invitaţii i-au răspuns la fel.

Prof. Florin Petrescu a oferit Diplome tuturor celor care şi-au prezentat lucrările de cercetare ştiinţifică.

 

 

Profesorii și comunicările lor științifice

Ion Cornaciu, Lic. din Clinceni

“Un proiect de lungă durată: monografia școlilor din Ilfov”; “Exemple de bune practici, în cabinetul de istorie”

Dr. Florin Petrescu, director CCD

„Cuvânt de deschidere a Sesiunii de comunicări”

Nicoleta Băjenaru, inspector IȘJ –  „Evaluarea competenţelor la istorie și discipline socio-umane”;   „Disciplinele opţionale și cercurile de istorie, o oportunitate în întâmpinarea cerinţelor educaţionale diversificate ale elevilor”

Dr. Carol Căpiţă, Univ. București – „Perspective ale predării istoriei, în ţările UE”

Marinela Fufă, Lic. „Pamfil Șeicaru”, Ciorogârla

“Organizarea juridică în Ţările Române, sec. XIV- XVI. Instituţia juratorilor“

Ancuţa Bondar, Șc.gimnaz. nr.1, Popești-Leordeni

“Factorii care au contribuit la dezvoltarea cultului personalităţii regelui Carol al II-lea”

Lect. dr. Claudiu Marian Stoian, Univ. București

“Arta sinagogilor antice“

Dr. Stan Stoica, Șc.gimnaz. nr.2, Jilava

“Gheorghiu-Dej și disputele sovieto-chineze. Documente inedite“

George Daniel Savu, Lic.“Radu Popescu“, Popești-Leordeni

“Principii curriculare, în adecvarea conţinuturilor școlare”; „Între Occident și Orient – Cruciada a IV-a (1202-1204)

Mirel Petrișor, Lic.“Horia Hulubei“, Măgurele

 “Campania regelui Sigismund de Luxemburg în Moldova, 1395”

Alex Eugen Sailă, Șc.gimnaz.nr.1, Bragadiru

“Dumitru Marinescu Bragadiru (1842-1915) – o sută de ani de la moartea unui mare industriaș român“

Ionica Drăghici, Lic. “Traian Lalescu“, Brănești

“Diseminare proiect – Istoria Recentă a României“

Aurel Dumitrescu, Șc.gimnaz. nr. 1, Jilava

 “Gestionarea conflictelor dintre cadrele didactice, elevi și  părinți“

Desdemona Cristescu, Lic.tehn.“Pamfil Șeicaru“, Ciorogârla

“Perspective ale predării filosofiei la liceu“

Marina Constantinescu, Lic. tehn. “D. Dumitrescu“, Buftea

 

“Sovietizarea societății românești, după 23 august 1944“