Guvernul a modificat și completat normele de aplicare a programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, astfel încât noile reglementări se aplică unitar și într-o manieră simplificată, începând cu 1 iulie 2016.

Concret, sunt vizate aspecte precum: modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, respectiv:

– din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situațiile asimilate prevăzute în lege (șomaj, concedii medicale, perioade de studii preuniversitare/universitare sau postuniversitare etc.);

– din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care, în perioada de 2 ani, realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute de lege s-a produs cu întreruperi.

De asemenea, se reglementează și faptul că persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii 66/2016 și care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute de OUG 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, dar îndeplinesc condițiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, pot beneficia de drepturile conferite de lege, de la data depunerii cererii.

 

Birocrație mai puțină

Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului înseamnă prezentarea în copie a documentelor justificative fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor, la depunerea acestora. Astfel, se elimină cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor. Iar în cazul copiilor născuți în străinătate, certificatul sau extrasul de naștere, după caz, se solicită în traducere autorizată nu și prin legalizare, în condițiile legii. În situațiile în care acest lucru este posibil, primăria va transmite agenției pentru plăți și inspecție socială documentele de solicitare a dreptului și în format electronic (scanate), pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială. De asemenea, se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, față de reglementarea actuală care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă. Se simplifică solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de naștere al următorului copil sau actele care atestă situația juridică a acestuia față de solicitant, precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri, în cazul în care părintele înainte de nașterea acestuia din urmă copil a realizat activități aducătoare de venituri supuse impozitului. Și, nu în ultimul rând, în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în același formular a datelor.