BUFTEA

La Liceul tehnologic „Dumitru Dumitrescu”, din Buftea, s-a desfăşurat, pe 18 februarie, o competiţie inedită dedicată verificării cunoştinţelor elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a pe a căror diplomă de absolvire va sta scris „Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații”. Şi, pentru a evidenţia elevilor importanţa, în fapt, a învăţăturii lor, au fost invitaţi directorul liceului, prof. Tănase Stanciu, Violeta Mitescu, directorul Centrului Cultural Buftea (C.C.B), Alina Burtescu, inspector de specialitate la C.C.B, Mihaela Matea de la Asociaţia Culturală „Casa Artiştilor Bufteni” şi Daniela Şinca, administratorul societăţii ELMET GROUP METAL & ELECTRIC, cu care liceul are un parteneriat privind desfăşurarea stagiilor de practică ale elevilor.

ATALICA de la B10

ATALICA este un acronim provenit de la „ÎnvAT la scoALa, apliIC în viAţă”, un principiu pe baza căruia s-a organizat concursul de către Catedra de mecanică, construcţii  şi coordonatorul de activitate, totodată responsabil arie curriculară prof. Florica Gorgan. Obiectivele stabilite ale proiectului şi aprobate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov sunt legate de stimularea spiritului competiţional şi a lucrului în echipă, dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare şi investigație tehnică, promovarea şi valorificarea acumulărilor de cunoştinţe şi informaţie în domeniul tehnic.

B10, loc plin de emoţii

Aşadar, elevii voluntari ai claselor a XI-a şi a XII-a, care s-au adunat în patru echipe în sala liceului cu numărul B10 au participat la un concurs cu două părți: cea teoretică, în care elevii au răspuns, în scris, pe echipe, celor 10 întrebări pregătite pentru această evaluare a lor. Apoi, partea practică a fost aceea a identificării elementelor componente ale diferitelor sisteme auto (sistemul de frânare, de exemplu).  Apoi, răspunsurile celor  16 elevi au fost corectate şi propuse spre premiere de către un juriu format din prof. Tănase Stanciu, prof.Manuela Păun, prof. Andrei Florian Nica şi prof. Constantin Bolog.

Deliberare cu cântec şi cafea la muzeu

Momentul de aşteptare al rezultatelor a fost minunat « umplut » de către elevii profesorilor de matematică Gabriela Şuşu şi Cornel Gănescu ce pregătesc şi dansuri populare cu elevii ai liceului din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a, elevi pe care i-am văzut evoluând şi la sărbătoarea de 1 Decembrie şi care, ca şi atunci, au fost răsplătiţi cu aplauze. Apoi, a venit şi momentul mult aşteptat (chiar foarte!) al anunţării rezultatelor. Astfel, echipa nr.1 al prof. îndrumător Constantin Bolog a primit menţiune, echipa nr.2 a prof. Florea Fundăţeanu a luat locul II, echipa nr. 3, a prof. Ion Costea, a obţinut premiul III şi echipa nr. 4, a prof. Laurenţiu Manea, a câştigat premiul I. Şi, n-o să vă ascund că am vrut şi am şi obţinut un moment de tihnă la o cafea, în minunatul mini-muzeu al tradiţiei populare, pe care consilierul educativ Carastanef Rodica l-a pus la cale la Liceul tehnologic “Dumitru Dumitrescu”.

 “Limba este cartea  de nobleţe a unui neam” (Vasile Alecsandri)

Minunată este acea şcoală şi dedicaţi acei pro­fesori care reuşesc să modeleze spiritele elevilor, în aşa fel încât ei să poată trece de la mecanică la studiul limbii materne!

Pe 21 februarie, i-am revăzut pe elevii de la Dumitru Dumitrescu la Centrul Cultural Buftea, unde au sărbătorit «Ziua Internaţională a limbii materne», alături de profesoara de limba română Lidia Goşa, de prof. Florica Gorgan şi de consilierul educativ Carastanef Rodica. Scopul aniversării din 21 februarie este legat de  promovarea diversităţii lingvistice şi culturale, dar şi a multilingvismului. Ziua a fost anunţată de UNESCO, pentru prima oară în 17 noiembrie 1999 şi se sărbătoreşte începând cu anul 2000. Elevii de la liceul Dumitru Dumitrescu au pregătit referate pe tema limbii materne, cu referiri la implicaţiile benefice ale dezvoltării individuale în limba maternă.

 

Aniversarea a fost şi înveselită de povestirea în limba moldovenească pe care Ion Blănari, originar din Chişinău  şi elev în clasa a IX-a F, a spus‑o pe scenă cu un haz nebun. Cea mai bună dovadă că limba maternă a cuiva „spune” altceva celui care o ascultă.